Modstand mod mulig naturnationalpark: - Det er da virkelig en molbohistorie

15 nye naturnationalparker skal skabes på dansk jord, og Miljøministeriet har både Mols Bjerge og Kaløskovene i kikkerten. Men det vækker røre blandt områdets beboere.

15 nye naturnationalparker skal skabes på dansk jord. Fem af dem er allerede udpeget, mens 21 andre områder nu er på mulig-listen over de øvrige ti fremtidige naturnationalparker. 

På listen står Kaløskovene og Mols Bjerge. Og det vækker røre blandt beboerne i det sydlige Djursland. 

For på den ene side er der et ønske om urørt skov uden landbrug, hvor der går græssende dyr, der sikrer et fortsat levested for de dyr og planter, der er tilknyttet områdets enge og overdrev.

På den anden side hersker en frygt for, at dyrenes indhegning vil være en barriere for spadsere-, løbe- og cykelture blandt skovenes besøgende.

quote For molboerne vil det betyde, at de skal køre henover færiste, og så er det er da en virkelig molbohistorie.

Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd

Udpegningen sker, efter Miljøministeriet i forsommeren modtog knap 200 forslag fra kommuner, borgere og interesseorganisationer til, hvor de kommende 15 nationalparker i fremtiden skal ligge. Inden årets udgang skal miljøminister Lea Wermelin beslutte, hvilke områder der skal udpeges til naturnationalparker. 

Men at Kaløskovene er i kikkerten som en af de kommende naturnationalparker er ifølge Carsten Skivild, der er formand for Rønde Distriktsråd, helt forkert.

- Skal man have en naturnationalpark, skal området have en vis størrelse. Og for at det skal få den størrelse, er man nødt til at inddrage begge skove, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det vil sige, at man bliver nødt til at indhegne begge skove, og mellem disse går Molsvej. For molboerne vil det betyde, at de, for at komme til øvrigt land, skal køre henover færiste, og så er det er da en virkelig molbo-historie.

Det er disse to skove, der skilles af Molsvej, der kan ende som naturnationalparker. Her vil også Bregnet Kirke blive indhegnet.
Det er disse to skove, der skilles af Molsvej, der kan ende som naturnationalparker. Her vil også Bregnet Kirke blive indhegnet.

Og udover færistene - metalrør i vejen for at stoppe vildt fra at slippe ud - er formanden for Rønde Distriktsråd bekymret for, at det vil være ubehageligt for Kaløskovenes mange besøgende at færdes blandt de kvæg, der bliver udsat i indhegningerne.

- Jeg ved godt, at det er statsskov. Men vi i Rønde føler, at det er vores skov, siger han. 

quote Vi vil ikke have samme mulighed for at undervise og demonstrere 'best practice' for, hvordan man kan drive et effektivt landbrug og skovbrug og samtidig tage hensyn til biodiversiteten.

Niels Søndergaard, jagtfaglig chef hos Danmarks Jægerforbund

I begyndelsen af november tog borgere og politikere en walk and talk rundt i Mols Bjerge for at diskutere mulighederne. Her deltog blandt andre miljøministeren Lea Wermelin og kommende borgmester Michael Stegger.

- Min ambition er at finde en løsning, som alle kan se sig selv i. Og det bliver svært. Det bliver rigtig svært, men det er min ambition, sagde den kommende borgmester til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Se indslag om ministerbesøget

Spørgsmålet om at omdanne dele af Nationalpark Mols Bjerge til en naturnationalpark er et kæmpe valgemne i Syddjurs. I dag var landets miljøminister på charmeoffensiv sammen med de lokale socialdemokrater.

Natur i hele landet

Hvorvidt det bliver Kaløskovene eller Mols Bjerge - eller ingen af dem - der bliver omdannet til naturnationalpark, vil blive besluttet i løbet af december måned. 

Men ifølge Niels Søndergaard, der er jagtfaglig chef hos Danmarks Jægerforbund, er der stor bekymring forbundet med muligheden for, at Kaløskovene vil blive omdannet til en naturnationalpark. For ham vil det nemlig betyde tabt viden.

- Vi har mere end 70 års historie her på stedet i at undervise i, hvordan naturen kan blive en del af måden, man driver land- og skovbrug på, siger han og fortsætter:

- Vi vil ikke have samme mulighed for at undervise og demonstrere best practice for, hvordan man kan drive et effektivt landbrug og skovbrug og samtidig tage hensyn til biodiversitet i måden, man gør det på - og dermed sikre natur i hele landet og ikke bare i naturnationalparkerne.

En ny naturnationalpark ved Kaløskovene vil ifølge Niels Søndergaard betyde tabt viden.
En ny naturnationalpark ved Kaløskovene vil ifølge Niels Søndergaard betyde tabt viden.

Og modstanden bliver bakket op af flere borgerlige partier i kommunen. I et brev til miljøminister Lea Wermelin skrev Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Michael Mikkelsen tidligere på året, at de ikke ønsker, at de to naturområder Mols Bjerge og Kaløskovene skal udpeges til naturnationalpark. 

Og ifølge Jens Bjørn Andersen, der er kommende byrådsformand for Venstre, vil han benytte sin nye platform til at påvirke beslutningen. 

- Jeg synes, det er meget arrogant af Christiansborg, at de er så lidt tonedøve over for de lokale ønsker om borgerinddragelse. Jeg synes det er helt reelt og minimalt af, hvad man kan forlange, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Se området ved Kaløskovene herunder: