Kronisk syge ser frem til nye sundhedshuse

To kroniske patienter håber, at deres behandling fremover bliver samlet ét sted

02:31

VIDEO: Bent Schouw og Lene Lau er begge kronisk syge. De er glade for udsigten til, at deres behandlinger bliver samlet ét sted.

Bent Schouw fra Ebeltoft er kronisk diabetiker.

Det er Lene Lau fra Odder også. Hun har haft leddegigt i 52 år

De to østjyder er begge kronisk syge. Og begge er de afhængige af løbende undersøgelser og behandlinger hos forskellige specialister.

- Man skal til læge, til fodterapeut, øjenlæge, og man skal have taget blodprøver. Det er fire forskellige steder, siger Bent Schouw, der er formand for Diabetesforeningen i Syddjurs Kommune.

02:01

VIDEO: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) håber, at de nye sundhedshuse giver mere nærhed og tryghed.

Luk video

Afdelingerne taler ikke sammen

Det kan Lene Lau nikke genkendende til.

- Man oplever tit, at afdelingerne, der har de forskellige specialer, ikke taler sammen, siger Lene Lau, der er formand for Gigtforeningen i Aarhuskredsen.

Og det er her, at det nogle gange går galt. Det med overblikket kan være en udfordring.

- Det er vores eget ansvar. Det er bare ikke alle, der kan løfte det ansvar, siger Bent Schouw.

Læs også Fire østjyske kommuner får 34 mio. kroner til nye sundhedshuse

Struktur på tingene

Sundhedsministeriet har i dag offentliggjort, at der skal bruges 41 millioner kroner til at etablere større læge- og sundhedshuse i Region Midtjylland. De 34 af de millioner kroner tilfalder fire kommuner i Østjylland.

De fire sundhedshuse

Odder Kommune
11.140.800 kroner til etablering af et sundhedshus i VitaPark i Odder.

Skanderborg Kommune
3.067.500 kroner til etablering af lokaler til flerlægepraksis i Skanderborg Sundhedshus, etablering af handicapvenlig elevator, RIS/PACS-udstyr samt tele- og videokonferenceudstyr.

Aarhus Kommune
18.425.000 kroner til etablering af Psykiatriens Hus, en flerlægepraksis i marselisborgcenteret samt et sundhedshus i Gellerup.

Syddjurs Kommune
1.451.000 kroner til bygnings- og lokalerenovering samt udstyr i Ebeltoft Sundhedshus.

Blandt andet i Ebeltoft, hvor det eksisterende sundhedshus skal renoveres og have nyt udstyr. Bent Schouw håber, at det er første skridt til, at det hele en gang bliver samlet ét sted.

- Det er vigtigt, at det bliver samlet det samme sted, fordi så er der struktur på tingene. Man går til tingene på forskellige dage, men hvis du havde det det samme sted, så havde du også dem til at styre det, siger Bent Schouw.

Læs også Større lokale sundhedshuse skal løse lægemangel

Mange timer på landevejene

I Odder Kommune hvor Lene Lau bor, skal der etableres et nyt sundhedshus.

- Jeg tænker, at det vil kunne være en hjælp på mange måder ved, at jeg ikke altid skal køre til Horsens eller Aarhus. Det bliver til mange kilometer på landevejene, fordi jeg tit skal til kontrol, have taget blodprøver eller røntgenbilleder, siger Lene Lau.

Jeg tænker, at det vil kunne være en hjælp på mange måder ved, at jeg ikke altid skal køre til Horsens eller Aarhus.

Lene Lau, kronisk patient

Med de større og mere moderne sundhedshuse er håbet, at sundhedsvæsenet er bedre rustet til fremtiden. For kroniske patienter kommer der ifølge Sundhedsministeriet flere og flere af.

- Det vil være en stor fordel, hvis man på en eller anden måde organiserede det, så man har en helhed, der tager fat i folk. Det vil gavne livskvaliteten for rigtig mange, siger Bent Schouw.

Nu er pengene kommet til i hvert fald fire kommuner i Østjylland. De to kronikere håber, at det kommer til at betyde en stor forskel.

Læs også Læge frygter patienternes fremtid: Hvem skal tage over efter mig?

Flere penge på vej

I alt er der blevet fordelt 200 millioner kroner til sundhedshuse i hele landet. 

Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge- og sundhedshuse over de kommende fire år som et led i en større reform af sundhedsvæsenet. 

De 800 millioner skal give mulighed for, at lægerne kan samle sig med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer og så videre. Altså skal der være flere sundhedstilbud i et hus.

02:57

VIDEO: Anette Roed (S) er formand for udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland. Hun er glad for pengene til region Midtjylland, selv om regionen kun har fået halvdelen af den havde søgt.

Luk video

Send gerne flere penge

De 41 millioner til region Midtjylland udgør halvdelen af det, som regionen havde søgt om.

- Vi er glade for pengene, men der forestår et stykke arbejde med kommunerne om at prioritere mulighederne, siger Anette Roed (S), der er formand for udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Øverst kan du se hele indslaget med de to kronikere, der håber på behandling samme sted.