Kommune sender bekymringsbrev om syriske flygtninge

Syddjurs Kommune ser med stor bekymring på, at regeringen fjerner opholdstilladelsen for syriske flygtninge. Derfor har de sendt et bekymringsbrev til udlændinge- og integrationsministeren.

Syriske flygtninge i Danmark oplever i øjeblikket at få deres opholdstilladelser inddraget og risikerer dermed at skulle tilbage til landet. 

Men det bekymrer i Syddjurs byråd, der på et møde onsdag aften vedtog at sende et bekymringsbrev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. I brevet understreges det, at kommunen stadig er klar til at tage imod flygtninge.

Afstemningen blev noget speciel, da de to største partier i kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet og Venstre, ikke deltog og stemte hverken for eller imod.

Det gav mulighed for, at en gruppe på bare syv byrådsmedlemmer fra Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten kunne stemme forslaget igennem, da bare fire andre stemte imod.

Her er teksten i sin helhed, som Syddjurs byråd vedtog at sende til regeringen

Venstre og socialdemokratiet undlod at stemme

Under diskussionen i byrådssalen tog borgmester Ole Bollesen (S) ordet og erklærede, at den socialdemokratiske gruppe har sympati for forslaget. De mener dog først og fremmest, at spørgsmålet hører hjemme i Folketinget og ikke i byrådet, og derfor valgte partiet ikke at stemme. 

- Vi er af den opfattelse, at vi gør vores indflydelse gældende gennem vores parti, som vi gør i en lang række andre sager, som ikke er af kommunal karakter. Det er helt naturligt.

- Vi vil i denne sag undlade at stemme med den førnævnte begrundelse.

- Og så vil vi i øvrigt pointere, at vi er enige i forslagsstillerens sidste punkt, der netop omhandler, hvordan vi i Syddjurs Kommune agerede i dette. Syddjurs Kommune vil fortsat gerne påtage sig opgaven med at tilbyde sikkerhed og trygge rammer for de børn og familier i kommunen, der er flygtet fra krig og vold i Syrien.

Hører ikke hjemme i byrådssalen

Men når I ikke vælger at stemme, er I så ikke stadig indirekte med til at sørge for, at brevet bliver sendt til udlændinge- og integrationsministeren? 

- Jo, men vi har ikke lyst til at tage stilling til det i byrådssalen. 

- Vi tager den internt i partiet, som vi også sagde i byrådssalen. 

Er det ikke lidt slapt, at I ikke bare tager stilling? 

- Det har ikke noget med at tage stilling at gøre. Det handler om at markere, at vi ikke synes, det hører hjemme i byrådssalen, siger han. 

Det er ellers ikke noget, som i følge borgmesteren, ofte sker. 

- Jeg tror, de er første gang i mange år, at jeg har undladt at stemme, siger han. 

De fire politikere, der stemte i mod var fra Nye Borgerlige, Konservative og Dansk Folkeparti samt én løsgænger.