Kommune holdes forsat i kort snor

Statsforvaltning kræver tidsfrister overholdt

Tidsfristerne skal overholdes. Så kontant er beskeden i et brev fra Statsforvaltningen, som Syddjurs Kommune modtog i dag.

Sagen handler om de årelange miljø-overskridelser, kommunen har konstateret hos Novopan Træindustri i Pindstrup.

I årevis har Syddjurs Kommune vidst, at virksomheden overtrådte tilladelserne for blandt andet støj- og støvgener. Alligevel greb  kommunen ikke effektivt ind. Men det skal ske nu, lyder meldingen altså  fra Statsforvaltningen. 

I sommer klagede blandt andre Laila Krarup, der er genbo til virksomheden i Pindstrup til Statsforvaltningen over kommunens sløvsind. En klage der førte til, at Statsforvaltningen forlangte en plan for, hvordan og hvornår kommunen vil sikre, at tilladelserne bliver overholdt. Den plan afleverede kommunen i januar. Og i dag siger Statsforvaltningen altså god for planen.

- Statsforvaltningen har ikke grund til at anfægte de tidshorisonter, som kommunalbestyrelsen har lagt ind i sin tidsplan. På den anden side lægger statsforvaltningen til grund, at sagsbehandlingen ikke vil tage længere tid, end angivet i tidsplanen, lyder det blandt andet i brevet til Syddjurs kommune.

Dermed bliver kommunen fortsat holdt i en kort snor og det er helt i orden, lyder det fra kommunen.

- Jeg er meget tilfreds med, at statsforvaltningen respekterer vores tids- og handleplan for virksomheden. Syddjurs kommune har fortsat en stor opgave, som vi tager alvorligt, siger Carsten Bech (Rad.V), formand for udvalget for Natur, Teknik og Miljø til TV 2 | ØSTJYLLAND.

 

Ifølge kommunens tidsplan skal Novopan Træindustri overholde grænseværdierne for udledning af diffust støv fra marts 2014.