Kendt højskole lægger sig fladt ned: Ja, studerende blev krænket seksuelt

Efter at have afvist beskyldninger om grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser lægger profileret højskole sig nu fladt ned og undskylder.

En "uforbeholden undskyldning" er nu, hvad tidligere elever og medarbejdere får af European Film College i Ebeltoft.

Det skriver højskolen på sin hjemmeside.

Undskyldninger kommer, efter at en undersøgelse har bekræftet de beskyldninger mod European Film College, både elever og medarbejdere har fremsat.

- Det, elever og medarbejdere har oplevet på EFC (European Film College, red.), er helt uacceptabelt og må aldrig gentage sig. På skolens og bestyrelsens vegne siger jeg derfor: Undskyld. I blev svigtet og der blev ikke lyttet tilstrækkeligt til jer, udtaler højskolen nye bestyrelsesformand Jørgen Ramskov i meddelelsen og tilføjer, at undskyldningen ikke vasker tavlen ren.

Bestyrelsen på European Film College i Ebeltoft vil nu lægge en ny retning for skolen, der skal være mere lig den danske højskoletradition.
Bestyrelsen på European Film College i Ebeltoft vil nu lægge en ny retning for skolen, der skal være mere lig den danske højskoletradition.

Bestyrelsen afviste

Beskyldningerne handlede om grænseoverskridende adfærd, dårligt arbejdsmiljø og sågar seksuelle overgreb og har tidligere fået en forstander, Ellen Riis, til at forlade skolen. I samme forbindelse kaldte den daværende bestyrelse magasinet Ekkos intensive dækning af historien for "urimelig personforfølgelse".

Det ledte til endnu flere klager og denne gang rettet mod bestyrelsen for ikke at tage anklagerne seriøst og handle på dem.

Siden er dele af bestyrelsen skiftet ud - formanden inklusiv - og nu er tonen altså ændret betragteligt.

- Rapporten er tankevækkende og rystende læsning for bestyrelsen. Både de samlede tal og de mange vidnesbyrd om ubehagelige oplevelser kaster en trist skygge over det tidligere EFC. Den har naturligvis også betydet selvransagelse i bestyrelsen, der ikke har haft tæt nok føling med skolens miljø og trivsel. Det retter vi nu markant op på, siger Jørgen Ramskov.

Filmhøjskolen i Ebeltofts daglige ledelse har trods flere henvendelser og klager ikke i tilstrækkeligt omfang reageret eller håndteret alvorlige forhold. Det viser en ny rapport fra Sex & Samfund.

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 590 tidligere elever og 105 tidligere medarbejdere. Af dem har knap en tredjedel svaret.

Bestyrelsesformanden forklarer fortidens unoder med, at skolens "kreative og grænseløse kultur" og konkurrencementalitet til tider er kammet over og har ført mobning og krænkelser.

- Der blev ikke taget ansvarligt hånd om dette af ledelsen, og mange oplevede, at det skævvredne kreative miljø blev accepteret under henvisning til at ”sådan er filmbranchen”, siger Jørgen Ramskov.

Nu vil bestyrelsen lægge en ny retning for skolen, der skal være mere lig den danske højskoletradition.

Eksempler fra undersøgelsen