Kæmpe fabrik har i årtier forurenet vandløb med giftige stoffer

Store mængder af tungmetaller og giftige stoffer er skyllet ud i vandløb ved virksomheden Kronospan på Djursland.

I årevis har spånpladefabrikken Kronospan skyllet forurenet spildevand ud i naturen ved Pindstrup på Djursland.

Udledning er nu stoppet, men tilbage i naturen gemmer sig en række potentielt giftige tungmetaller. 

- Sådan skal danske vandløb ikke være. Det var noget man så i 50’erne, før man begyndte at lave spildevandsrensning, siger seniorforsker ved Institut ved Bioscience ved Aarhus Universitet, Martin Mørk Larsen.

quote Der var store koncentrationer af stoffer i spildevandsprøverne, væsentlige overskridelser og hyppige overskridelser af de krav, virksomheden har.

kontorchef ved Miljøstyrelsen, Morten Rickers Østergaard

Han har set en række af de spildevandsprøver fra årene 2017-2019, som TV2 ØSTJYLLAND har fået via en aktindsigt ved Miljøstyrelsen. 

Han hæfter sig blandt andet ved mængden af kobber, som flere gange langt overskrider grænseværdierne. 

-  Allerede ved 1 mikrogram pr. liter i vandsøjlen begynder kobber at blive giftigt, forklarer Martin Mørk Larsen og uddyber:

- Og her ligger flere af spildevandsmålingerne langt over.

Eksempelvis blev der i december 2019 målt 17,8 mikrogram kobber pr. liter - altså 17 gange mere end det niveau, hvor Martin Mørk Larsen mener, det begynder at blive giftigt. 

Miljøstyrelsen: - Væsentlige og gentagne overskridelser

 Virksomheden Kronospan har ikke ønsket at stille op til interview, men svarer i stedet skriftligt på, hvorfor de i årevis har overtrådt en række grænseværdier.

- På baggrund af vores samarbejde med Miljøstyrelsen og vores egne ambitioner for området har vi i de senere år investeret et trecifret millionbeløb i forbedringer, skriver direktøren Sten Lassen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs alle svarene fra Kronospan

Miljøstyrelsen overtog kontrollen med virksomhedens miljøpåvirkning 1. juli 2017, og indtil da var det Syddjurs Kommunes ansvar. 

Da de får ansvaret, vurderer Miljøstyrelsen hurtigt, at forureningen ikke kan fortsætte. 

Derfor bliver løsningen, at alt vand fra fabrikkens arealer og tagkonstruktioner skal via et forrenseanlæg ud i den offentlig kloak - et anlæg, som Syddjurs Kommune havde pålagt fabrikken at etablere til at håndtere spildevand fra virksomhedens produktion.

Dermed stopper udledningen til Pindstrup Bæk helt, bortset fra overløb ved store regnskyl.

- Der var store koncentrationer af stoffer i spildevandsprøverne, væsentlige overskridelser og hyppige overskridelser af de krav, virksomheden har, siger kontorchef ved Miljøstyrelsen, Morten Rickers Østergaard. 

Morten Rickers Østergaard er kontorchef i Miljøstyrelsen, som er miljømyndighed for godt 400 større danske virksomheder i Danmark, også Kronospan. Han har tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND: - Jeg vil tro, at vores tilsynsfrekvens hos Kronospan er i top to eller top tre over indsatsen på de godt 400 virksomheder, Miløstyrelsen fører tilsyn med, siger han.
Morten Rickers Østergaard er kontorchef i Miljøstyrelsen, som er miljømyndighed for godt 400 større danske virksomheder i Danmark, også Kronospan. Han har tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND: - Jeg vil tro, at vores tilsynsfrekvens hos Kronospan er i top to eller top tre over indsatsen på de godt 400 virksomheder, Miløstyrelsen fører tilsyn med, siger han.

Blandt andet overtræder virksomheden konsekvent grænseværdierne for stoffet formaldehyd i 2019, der kan bruges til desinficere og undgå råd i trævarer. 

I en måling i Pindstrup Bæk når indholdet 90 gange over grænseværdien for, hvad der må være i et vandmiljø.

- Lige i det første stykke, har det jævnligt kunne ske, at alle smådyr dør, siger professor MSO Henrik Rasmus Andersen fra Institut for Miljø og Ressourceteknologi ved DTU.

Han undersøger kemi i spildevand og mener, det er godt, at udledningen til Pindstrup Bæk nu er stoppet.

Klik på billedet og se målingen fra december 2019, hvor Kronospan overtræder 10 grænseværdier og derudover udleder store mængder formaldehyd.
Klik på billedet og se målingen fra december 2019, hvor Kronospan overtræder 10 grænseværdier og derudover udleder store mængder formaldehyd.

Tungmetaller bliver tilbage i naturen

En lang række stoffer vil blive skyllet væk og forureningen vil forsvinde, når udledningen nu er stoppet, men anderledes er det med tungmetaller. 

- Der har man grænseværdier noget lavere end der, hvor man umiddelbart ser effekter, fordi tungmetaller ophober sig i miljøet, forklarer professor MSO Henrik Rasmus Andersen og uddyber:

- De kan ikke fordampe eller lignende, så de vil typisk ende på bunden af vandløbet og ophobes der, og til sidst får man så meget, at man får effekter.

Pindstrup Bæk med Kronospan i baggrunden godt 200 meter væk.
Pindstrup Bæk med Kronospan i baggrunden godt 200 meter væk.

Dog er niveauet af tungmetaller i Pindstrup Bæks jordbund angiveligt aldrig blevet undersøgt - hverken af Miljøstyrelsen eller Syddjurs Kommune. 

I en mail forklarer Syddjurs Kommune sin begrundelse. 

- Syddjurs Kommune har ikke foretaget sedimentprøver, men har fulgt op på kontrolmålingerne ved overskridelser, sådan som myndighedsrollen er beskrevet, står der.

På den anden side mener Miljøstyrelsen, at hvis det skal undersøges, hvor meget olie og hvor mange tungmetaller, som er blevet tilbage i Pindstrup Bæk, er det et kommunalt ansvar.

- Miljøstyrelsen er miljømyndighed for Kronospan, men det er vandløbsmyndigheden – her Syddjurs Kommune - , som har ansvar for at føre tilsyn og kontrol med Pindstrup Bæk, siger kontorchef Morten Rickers Østergaard fra Miljøstyrelsen.

Men da I overtager ansvaret som miljømyndighed i juli 2017, får I da lavet undersøgelser?

- Nej, vi får ikke lavet nogle konkrete undersøgelser. Det er ud fra den viden, som ligger på bordet, at vi vurderer, at udledningen skal stoppe.

Og I kunne ikke sige, at det her er så vigtigt, at det gør vi alligevel?

- Vi blander os ikke i andres myndighedsvurderinger, og hvordan de laver deres opgave.

Uvildig undersøgelse: Spor efter fabrikken

Da en uvildig jordbundsprøve aldrig er blevet foretaget i bækken, som er blevet forurenet i adskillige år, har TV2 ØSTJYLLAND valgt at få lavet en såkaldt sedimentsprøve.

I begyndelsen af juli udtog vi prøver to forskellige steder i Pindstrup Bæk og fik efterfølgende det anerkendte analysebureau Eurofins til at analyse prøverne.
I begyndelsen af juli udtog vi prøver to forskellige steder i Pindstrup Bæk og fik efterfølgende det anerkendte analysebureau Eurofins til at analyse prøverne.

Efter rådgivning med en række eksperter på området, blev to steder i bækken udvalgt til prøverne - et sted før og efter udledningen fra Kronospan.

Ideelt var en af prøverne blevet lavet lige der, hvor virksomheden havde udledt til bækken indtil 2019, men det ville Kronospan ikke give os lov til. 

Det viser sig, at Syddjurs Kommune allerede i 2014 fik en biolograpport lavet hos Niras. Her tilså en biolog livet tre steder i bækken. Der står blandt andet:

- Den primære årsag til den ringe miljøtilstand i Pindstrup Bæk, vurderes at være forårsaget af spildevandsudledningen fra bassinanlægget på Novopan.

Sådan har vi gjort

TV2 ØSTJYLLANDS prøveresultater fra bækken viser ikke et lige så entydigt billede.

Der bliver fundet forhøjet niveauer af tungmetallerne kobber og zink i prøven tættest på Kronospan. 

- Koncentrationen af eksempelvis zink er 10 gange højere i den ene prøve sammenlignet med det andet, og det kan bestemt skyldes udledning fra fabrikken, forklarer seniorforsker Martin Mark Larsen fra Aarhus Universitet.

Dog er niveauerne, som bliver fundet i nogle af prøverne ikke akut bekymrende.

- Det er ikke sådan, at sedimentet lige her er voldsomt forurenet, siger Henrik Rasmus Andersen fra DTU. 

Markant mere olie tættere på fabrikken

Da TV2 ØSTJYLLAND graver i bækken, er fornemmelsen, at vandet føles lidt olieret, og lugten bærer også præg af olie. 

Det viser sig også i prøveresultaterne. mens der det ene sted ikke kan findes olie, er der markant mere olie tættere på Kronospan. 

Sådan så bækken ud godt 150 meter fra Kronospan. Det var her, at der blev konstateret olie.
Sådan så bækken ud godt 150 meter fra Kronospan. Det var her, at der blev konstateret olie.

- Man kan bruge det som indikation på, at der sker noget mellem de to punkter i bækken, som gør, at der kommer mere olie, siger seniorforsker Martin Mørk Larsen.

Vil der naturligt være mange insekter i Pindstrup Bæk, når der er så meget olie, som der her er fundet?

- Ved det som er målt, begynder man at få lidt effekter på dyrelivet. Man får en udvægelse af arter, som bedre kan holde til forurening. Eksempelvis guldsmede, som kræver rent vand, vil man ikke se. 

Grundlag for nye prøver: Tættere på og dybere ned

TV2 ØSTJYLLANDS prøveresultater er analyseret efter de højeste standarder på området af virksomheden Eurofins.

Selve prøvetagningen kunne dog være udført bedre. Dels skulle vi have været tættere på selve den historiske forureningen - hvilket vi ikke kunne få lov til - og det kunne også have givet mening at grave dybere ned.

Graver man dybere i Pindstrup Bæk, er det muligt, at sedimentet afslører andre niveauer af tungmetaller.
Graver man dybere i Pindstrup Bæk, er det muligt, at sedimentet afslører andre niveauer af tungmetaller.

- Jeg kan også forstå, at I har taget det øverste lag af sedimentet, og der er kommet en rensning, der har virket, så det kan godt være, at der længere nede er flere tungmetaller, siger professor MSO Henrik Rasmus Andersen fra DTU. 

Han vurderer, at der godt kan være grundlag for at foretage yderligere undersøgelser af særligt tungmetallerne i bækken. 

- Det kunne være fornuftigt at tage nogle prøver og grave lidt ned i sedimentet i forskellige dybder, siger han.

Herunder kan du se de to prøveresultater fra Pindstrup Bæk. Nedstrømsprøven er taget efter fabrikkens gamle udløb til bækken. Opstrømsprøven er taget før, fabrikkens udledning har haft mulighed for at påvirke prøveresultatet. 

document — Sedimentsprøve Pindstrup Bæk juli 2022 nedstrøms, 0.27 MB document — Sedimentsprøve Pindstrup Bæk juli 2022 opstrøms, 0.27 MB