Godt nyt for pendlerne

Motortrafikvejen mellem Løgten og Bale bliver udvidet

Foto: Bjarne Sig Jensen, Vejdirektoratet

Djurslandsmotorvejen slutter ved Løgten og erstattes af motortrafikvej til Bale. Nu bliver motortrafikvejen på en 3,4 kilometer lang strækning mellem Løgten og Bale opgraderet.

I øjeblikket har vejen et spor i hver retning, men Vejdirektoratet udbygger vejen til en såkaldt 2+1 strækning, hvilket vil sige, at der bliver ét spor i den ene retning og to spor i den anden retning i skiftevis den ene og den anden side af vejen.

- Motortrafikvejen er vigtig for pendlerne og for de mange beboere i området, og ikke mindst for erhvervslivet. Projektet sikrer bedre fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter, siger Shahriar Honar, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Bedre tilkørselsforhold

Derudover udbygges tilslutningsanlæg 15 ved Løgten, så det bliver lettere for trafikanterne at komme til og fra motorvejen og motortrafikvejen.

I det vestlige kryds bygger Vejdirektoratet en ekstra vejbane til trafikanter fra Kirkeholtvej, der skal på motorvejen mod Aarhus, og i det østlige kryds anlægges en lysregulering.

Arbejdet begynder til foråret, og Vejdirektoratet forventer, at vejen er færdig ved udgangen af 2016.

Trafikale gener kan opstå

I forbindelse med arbejdet kan der opstå gener for bilisterne i form af omkørsler og ventetid.

- Vi forsøger at minimere de gener, trafikomlægningerne giver for trafikanterne og for beboerne i byerne, og håber, de vil være forsigtige og tålmodige i trafikken. Vi vil selvfølgelig gøre vores til, at arbejdsperioden bliver så kort som muligt, siger Shahriar Honar.

Allerede nu er Vejdirektoratets landmålere i gang med at lave præcise opmålinger, og biologerne skal i gang med at tjekke, om der er fredede markfirben på skråningerne langs motortrafikvejen.