Giftstoffer fundet ved fabrik - nabo sender appel til lokale politikere

Kommunen har ikke et politisk ansvar, når det kommer til fund af skadelige stoffer ved spånpladefabrikken Kronospan.

Selvom der er fundet flere skadelige stoffer i jorden ved spånpladefabrikken Kronospan på Djursland, er der ikke noget, de lokale politikere kan gøre.

For tilsynet af fabrikken er noget, staten står for. Men det er en nabo til fabrikken utilfreds med. Hun mener, at lokalpolitikere bør træde i karakter.

- Så må kommunen lægge pres på Miljøstyrelsen, siger Laila Krarup til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere kunnet fortælle, at Miljøstyrelsen har fundet for meget bly, arsen, nikkel og cadmium i jorden på spånpladefabrikkens område.

Derfor har Kronospan fået varslet to påbud og skal nu dokumentere koncentrationen og udbredelsen af en række stoffer, oplyser Miljøstyrelsen.

Alligevel er Laila Krarup, der er nabo til fabrikken, bekymret for konsekvenserne. Derfor foreslår hun, at fabrikken får en frist til at blive lovlig. Ellers må den lukke.

Laila Krarup er nabo til fabrikken.
Laila Krarup er nabo til fabrikken.

- Det ligger på ministerens bord

Da det er Miljøstyrelsens opgave at føre tilsyn med Kronospan, har kommunen ikke noget politisk ansvar i forhold til, hvad der foregår på fabrikken, siger formand for Miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen (SF).

- Så det politiske ansvar vedrørende Kronospan, det ligger udelukkende på miljøministerens bord. Det skyldes, at det er hendes styrelse, der står for tilsyn, siger Kim Lykke Jensen, selvom han ville ønske, at det ikke var sådan.

- Jeg kunne da godt ønske, at opgaven lå tættere på vores bord rent politisk, men det gør den ikke. Den ligger hos miljøministeren. 

Den røde stiplede cirkel viser, hvor der i perioden 1990/1993 til 2018/2020 har været udlignings- og sedimentationsbassiner til overfladevand og brandslukningsvand. Det er her, at der er fundet PFAS. I dag er der lukkede tanke til vandbehandlingen. Luftfotoet her stammer fra 2000.
Den røde stiplede cirkel viser, hvor der i perioden 1990/1993 til 2018/2020 har været udlignings- og sedimentationsbassiner til overfladevand og brandslukningsvand. Det er her, at der er fundet PFAS. I dag er der lukkede tanke til vandbehandlingen. Luftfotoet her stammer fra 2000. Foto: Miljøstyrelsen/Flyfotoarkivet

Håbet hos formanden er, at Miljøstyrelsen tager deres ansvar alvorligt.

Derfor agter kommunen også at kontakte Miljøstyrelse for at sikre sig, at der bliver ryddet op på fabrikkens område, og at de samme fejl ikke sker igen.

- Det er jo klart, at vi som kommune selvfølgelig også vil tage kontakt til styrelsen, siger Kim Lykke Jensen. 

261589-cc55e78e.jpeg
261589-cc55e78e.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti Syddjurs kommune
Kim Lykke Jensen
Født 17/3/1977 , Journalist