Flere frivillige skal assistere ambulancefolk

Region Midtjylland ansøger om at få uddannet 112-førstehjælpere på eksempelvis Djursland

Foto: Region Midtjylland

Hvis man falder om med hjertestop, er det altafgørende, at hjælpen når hurtig frem - men det kan være svært, hvis det nærmeste sygehus ligger en god køretur væk.

Derfor har Region Midtjylland siden 2011 indført såkaldte 112-førstehjælpsordninger, hvor borgere i lokalsamfundene bliver uddannet til at kunne yde hjerte-lunge-redning, bruge en hjertestarter og på den måde være ambulancepersonalets forlængede hånd.

Den slags ordninger vil regionen nu gerne have udbredt til flere midtjyske områder. Et af dem er Nimtofte på det sydlige Djursland.

- De områder, hvor der er længere til den professionelle hjælp, er det her et rigtig godt redskab, der kan redde liv. Den tryghed, det giver, vil vi gerne skabe flere steder i regionen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Mød redningsmanden: Den kat skulle bare findes og reddes ud

Uddanne borgere

Region Midtjylland har nu ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om at få en bevilling på 450.000 kroner til at oprette fem nye akuthjælper-ordninger.

Pengene skal bruges på at give hjælperne et fire timers kursus i hjerte- og lungeredning og i brugen af hjertestartere.

112-førstehjælperordningen foregår i praksis ved, at alarmcentralen sender en sms ud til 10-12 tilmeldte akuthjælpere i nærheden af det sted, hvor en person har fået et hjertestop.

På den måde kan hjælperne nå ud til patienten og assistere, indtil at ambulancen når frem. Hjælperne kan selv tilkendegive, hvorvidt de har mulighed for at træde til og hjælpe.

Udover de fem ordninger, som Region Midtjylland nu har ansøgt om, er der yderligere seks på vej i år.