Farlige giftstoffer fundet ved stor fabrik

De miljøskadelige PFAS-stoffer, som også blev brugt i brandslukningsskum førhen, er nu fundet ved virksomheden Kronospan på Djursland.

Nu har naboer til spånpladevirksomheden Kronospan i Pindstrup fået endnu en bekymring.

Onsdag kom det frem, at Miljøstyrelsen har fundet en række potentielt miljø - og sundhedsskadelige stoffer i undergrunden hos Kronospan. 

Nu kan TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at der blandt fundene er kemiske fluorstoffer - også kendt som PFAS-stoffer.

quote Det kan godt være, de nuværende boringer ligger et stykke væk. Men grundvandet har vi kun til låns. Og det skulle gerne være til rådighed for kommende generationer

Professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, Philippe Grandjean

Og det kan være alvorligt, vurderer professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, Philippe Grandjean. 

Han sidder i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe, der i 2021 blev nedsat, da en håndfuld borgere i Korsør blev konstateret forurenet med PFOS, som er ét af mange fluorstoffer i PFAS-familien.

- Stofferne har en lang række skadelige påvirkninger, forklarer han.

Ifølge Philippe Grandjean kan selv små mængder af PFAS skabe problemer, hvis de ikke bliver inddæmmet. 

Stofferne er under mistanke for at være kræftfremkaldende, og store mængder af stofferne kan, forklarer professoren, føre til sukkersyge, fedme, stofskifteproblemer og fertilitetsproblemer.

Bekymrede naboer

Tæt ved Kronospan bor Laila Krarup. Fundet af en række potentielt skadelige stoffer i undergrunden på virksomhedens matrikel - og altså heriblandt også PFAS - gør hende utryg.

- Det er jo bevist, at det kan være kræftfremkaldende, og der er marker lige ved siden af med afgrøder, så det bekymrer mig da, siger hun.

- Jeg tror ikke, at det stopper, før Miljøstyrelsen siger politianmeldelse og lukning, indtil I har styr på det. De skal kunne mærke det økonomisk. En løftet pegefinger virker ikke, siger nabo Laila Krarup efter at have set de seneste påbud til Kronospan.
- Jeg tror ikke, at det stopper, før Miljøstyrelsen siger politianmeldelse og lukning, indtil I har styr på det. De skal kunne mærke det økonomisk. En løftet pegefinger virker ikke, siger nabo Laila Krarup efter at have set de seneste påbud til Kronospan.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med flere naboer i området, der, selvom fundet af de potentielt skadelige stoffer er isoleret til virksomhedens grund, også udtrykker bekymring.

Og professor Philippe Grandjean kan godt følge naboerne.

- Hvis stofferne slipper ud fra virksomheden, vil de blive ved med at være der i mange år, og de kan langsomt sive ned i grundvandet og ud på markerne og i folks nyttehaver, siger han.

24. juli 2021 tager Danak en stikprøve af spildevandet ved Kronospan efter en mindre brand. Her bliver der blandt andet fundet 20 nanogram per liter af stoffet PFOA, mens den anbefalede grænseværdi i drikkevand for PFOA inkl. tre andre stoffer er to nanogram pr. liter.
24. juli 2021 tager Danak en stikprøve af spildevandet ved Kronospan efter en mindre brand. Her bliver der blandt andet fundet 20 nanogram per liter af stoffet PFOA, mens den anbefalede grænseværdi i drikkevand for PFOA inkl. tre andre stoffer er to nanogram pr. liter. Foto: Miljøstyrelsen

Hvor stammer det fra?

PFAS er blevet brugt mange steder i industrien. Blandt andet blev én type PFAS brugt i fødevareemballage af pap og papir indtil 2020, hvor det blev forbudt.

De kemiske fluorstoffer er også tidligere blevet brugt i brandskum. Det blev forbudt at producere brandskum med PFOS i 2006, mens restlageret måtte bruges frem til 2011.

Den røde stiplede cirkel viser, hvor der i perioden 1990/1993 til 2018/2020 har været udlignings- og sedimentationsbassiner til overfladevand og brandslukningsvand. Det er her, at der er fundet PFAS. I dag er der lukkede tanke til vandbehandlingen. Luftfotoet her stammer fra 2000.
Den røde stiplede cirkel viser, hvor der i perioden 1990/1993 til 2018/2020 har været udlignings- og sedimentationsbassiner til overfladevand og brandslukningsvand. Det er her, at der er fundet PFAS. I dag er der lukkede tanke til vandbehandlingen. Luftfotoet her stammer fra 2000. Foto: Miljøstyrelsen/Flyfotoarkivet

Fundene af PFAS hos Kronospan er gjort i to analyseprøver fra juli 2021 taget efter en mindre brand på fabrikken. 

Ifølge dokumenter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, oplyser Beredskab og Sikkerhed dog, at det ikke ved, hvor PFAS-stofferne stammer fra.

Direktøren hos Kronospan ved det heller ikke, siger han. 

Hvad er PFAS?

Han undrer sig over, at der angiveligt ikke blev fundet PFAS i forbindelse med storbranden hos virksomheden i efteråret.

- Efter den store brand i efteråret, udtog vi flere prøver, hvor der ikke blev fundet PFAS, men det er der jo så tidligere fundet andre steder på fabriksområdet, siger direktør Sten Lassen.

Væsentligt mindre fund end på brandskolen

I 2021 kom det frem, at områderne ved en række brandskoler er forurenet med PFAS – også i Skejby ved Aarhus. 

Seniorforsker på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Martin Mørk Larsen, vurderer, at PFAS-fundet hos Kronospan kan hænge sammen med tidligere brande.

Han har set analyserne fra Kronospan og vurderer, at niveauet af PFAS er så langt under niveauerne ved brandskolerne, at det her og nu ikke giver anledning til bekymring.

- Men det er en fantastisk god ide at få det undersøgt ordentligt, så man ved, om det eventuelt kan bevæge sig videre ud i det nærliggende vandmiljø og i værste tilfælde til drikkevandet, siger seniorforsker Martin Mørk Larsen.

Indslaget er fra 13. oktober 2021, da Aarhus Kommune kunne fortælle, at det giftige stof, PFOS, ikke har fundet vej til Koldkær Bæk nær brandskolen i Skejby. Kommunen kan ikke afvise, at stoffet er at finde andre steder i området, men beboerne i området er dog blevet mere trygge efter de seneste undersøgelser. Dog mangler der stadig svar.

Og det er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, enig i. 

Ifølge ham er der mange måder at få PFAS ind i kroppen på. Og det spiller, vurderer han, heller ingen rolle, at områdets drikkevandsboringer er placeret et godt stykke fra Kronospan.

- Det kan godt være, de nuværende boringer ligger et stykke væk. Men grundvandet har vi kun til låns. Og det skulle gerne være til rådighed for kommende generationer, siger han.

Skal undersøges yderligere

Miljøstyrelsen har nu varslet Kronospan, at omfanget og årsagen til miljøforureningen skal undersøges nærmere.

- Kronospan skal nu dokumentere koncentrationen og udbredelsen af en række stoffer, siger kontorchef hos Miljøstyrelsen Morten Rickers Østergaard.

Sten Lassen direktør Kronospan

Både når det kommer til undersøgelsen af tungmetaller i jorden og fundet af PFAS, lover Kronospans direktør Sten Lassen, at de vil samarbejde med myndighederne og få lokaliseret forureningen og eventuelt renset op, hvis det bliver vurderet nødvendigt. 

- Vi arbejder sammen med vores rådgivere om, hvad vi kan gøre, og hvad der skal gøres, siger han. 

Kronospan har, ifølge Miljøstyrelsen, frist i denne uge til at kommentere de varslede påbud.

Virksomheden blev landskendt, da der i efteråret udbrød storbrand. Slukningsarbejdet tog ni dage, og dele af Djursland var indhyllet i røg.

Spånpladeproducenten Kronospan har nu fået 27 påbud efter et brandsyn. Påbuddene kommer blot to måneder efter der udbrød en større brand på virksomheden.