Et værdigt toiletbesøg

Flere vasketoiletter til ældre

40 nye vasketoiletter er under visitering til ældre i Syddjurs Kommune.

De nye toiletter, som kan både vaske og tørre brugeren, er blevet testet i fire kommuner. De ældre tog i testperioden godt i mod de nye toiletter, som også sparer tid i hjemmeplejen.

- Jeg er glad for, at se den her type af velfærdsteknologi blive indført i vores kommune. Vi har en målsætning om at de ældre skal tilbydes den nyeste teknologi. De nye vasketoiletter kan øge selvstændigheden og livskvaliteten for den ældre og supplere eller erstatte den personlige hjælp fra hjemmeplejen, siger formand for sundhed, ældre- og socialområdet i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, i en pressemeddelelse.

- Det er dog vigtigt at huske, at vi visiterer de nye vasketoiletter meget grundigt, og at vi tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Vasketoilettet er et toiletbræt med indbyggede vaskefunktioner som monteres på borgerens toilet, der gør det muligt for borgeren at klare toiletbesøg uden hjælp fra personale. Vasketoilettet skyller og tørrer automatisk borgeren, som selv bestemmer varme i sædet, varighed, temperatur og styrke på vand og luft via en fjernbetjening. Mange borgere oplever det som mere værdigt selv at kunne klare vask og tørring efter toiletbesøg.

En sidegevinst ved de nye toilettet er en langt bedre hygiejne ved toiletbesøg for flere ældre, hvilket mindsker risikoen for blandt andet urinvejsinfektioner og hudlidelser.