Efter opfordring: Gymnasium dropper alkohol på studietur

Flere alkoholfrie arrangementer og en tørlagt studietur bliver en realitet for de nye 1.g'ere på Syddjurs Gymnasium.

Nu skal der sættes en ny standard for festkulturen på gymnasierne. 

Sundhedsstyrelsen har udsendt en opfordring til ungdomsuddannelserne om at skabe sociale rammer, hvor alkohol ikke er det afgørende samlingspunkt.

Rektor på Syddjurs Gymnasium, Sven Gaardbo, bakker op om alkoholfrie arrangementer.
Rektor på Syddjurs Gymnasium, Sven Gaardbo, bakker op om alkoholfrie arrangementer.

På Syddjurs Gymnasium har de haft fokus på de unges alkoholindtag de seneste år, men nu skal reglerne skærpes.

- Mine kollegaer og jeg er også bekymret for den verdensrekord, vi har, i unges alkoholindtag, siger Sven Gaardbo, der er rektor på Syddjurs Gymnasium og fortsætter:

- Vi vil gerne støtte, at der kommer færre arrangementer med alkohol, så de unge kan være sammen uden, at det er alkohol, der binder dem.

Forståelse hos eleverne

De kommende elever kan se frem til langt flere arrangementer uden alkohol og en studietur i 2.g, som også bliver tørlagt. Og den alkoholfrie studietur møder forståelse blandt eleverne.

- Det giver god mening, fordi det er skolerelateret, og i skolen skal man ikke blande alkohol ind, siger Jeppe Haugaard Bak Andersen på 16 år, som går i 1.g på Syddjurs Gymnasium.

Karla Kingo Lawaetz og Jeppe Haugaard Bak Andersen går begge i 1.g på Syddjurs Gymnasium
Karla Kingo Lawaetz og Jeppe Haugaard Bak Andersen går begge i 1.g på Syddjurs Gymnasium

Et af de forslag, Sundhedsstyrelsen kommer med, er at lade perioden indtil efterårsferien være alkoholfri, så fester og arrangementer arrangeret af skolerne ikke inkluderer alkohol. 

Det bliver dog taget knap så godt imod af Jeppe Haugaard Bak Andersen.

- Det tror jeg, jeg ville synes var ret nederen. Jeg føler, at man lærer hinanden lidt bedre at kende, hvis man er lidt påvirket, fordi så har man måske ikke den der facade på.

Forslaget er ikke blevet implementeret hos Syddjurs Gymnasium.

Forbud skal komme oppefra

På Syddjurs Gymnasium vil de øge dialogen med eleverne og forældrene og satse på flere arrangementer uden alkohol, men Sven Gaardbo mener ikke, at alkohol helt skal fjernes fra skolerne her og nu.

- Det kræver et længere træk i mine øjne, og hvis det skal gøres, så skal det i hvert fald være en overordnet politisk beslutning.

Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Kristine Rømer Thomsen, bakker op om Sundhedsstyrelsens opfordring og uddannelsesinstitutionernes indsats.

- Hvis skolerne støtter op omkring og hjælper med, at de unge får en masse gode oplevelser sammen, hvor det at drikke sig fuld ikke er i centrum, så tror jeg også, at det vil smitte af på den måde, de unge er sammen på, siger Kristine Rømer Thomsen. 

Hun er enig med Sven Gaardbo i, at hvis der skal være tale om helt at forbyde alkohol på gymnasierne, så skal det komme oppefra.

- Det er klart, at hvis det virkelig skal batte, så bliver det nødt til at komme oppefra. Det kan være svært for gymnasierne selv at administrere det, og der kan måske være nogle rektorer, som er bekymret for, at hvis de har nogle skrappere regler, så er der måske nogle elever, som søger et andet sted hen, siger Kristine Rømer Thomsen.