Børn kæmper om pladsen i børnehave: - Min søn bruger høreværn for at få ro fra støjen

I Børnehuset Bækdalen i Hornslet har de i en periode haft op til 19 børn mere, end hvad børnehaven reelt kan rumme. Det giver pladsmangel og støjgener, som går udover børnenes koncentration

- Min ældste datter kan ikke opretholde koncentrationen, når hun eksempelvis lægger puslespil, fordi der er støj og larm omkring hende.

Sådan lyder det fra Maiken Laursen, som er mor til femårige Nicoline, der dagligt går i børnehave i Børnehuset Bækdalen i Hornslet.

Bækdalen er en integreret institution, som på nuværende tidspunkt huser 68 børnehavebørn, selvom huset reelt kun – ifølge den seneste tilsynsrapport – er bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn. Sidste år var tallet oppe på 74 børnehavebørn.

quote Støjen kan man direkte aflæse på børnene. De bliver mere urolige og har svært ved at holde koncentration på legene, som de er i gang med.

Signe Jakobsen, mor til Emil

På trods af, at pædagogerne gør en stor indsats for at få det til at fungere, så udfordrer de ekstra børn dagligdagen på pladsmangel og ekstra meget støj, som påvirker børnene, lyder det fra forældre. Og det kan ikke være rimeligt, hvis man spørger Signe Jakobsen, der er mor til Emil på fem år.

- Støjen kan man direkte aflæse på børnene. De bliver mere støjende og urolige, og de har svært ved at sætte sig ned og holde koncentration på legene, som de er i gang med, fortæller Signe Jakobsen.

Kenneth Enrico Petersen er afdelingsleder for dagtilbud i Syddjurs Kommune.

Han forklarer, at der i børnehusets brugertilfredshedsundersøgelser er tilkendegivelser om, at udendørsarealerne er gode, men at der er en mindre bemærkning om, at indendørsarealerne kunne være bedre.

- Min vurdering, ud fra tilkendegivelser fra forældre, personale og ledelsen, er, at der med fordel kan være lidt færre børn, end der er nu med henblik på, at børnene har mere rum til at trække sig tilbage, og støjniveau og konflikter vil blive mindre, siger han.

Bækdalen har delt det store fællesrum op i mindre rum ved hjælp af høje reoler. De skal være med til at virke støjdæmpende. 

I januar arbejder de fortsat videre med at etablere støjdæmpende møbler. Derudover har de lukket for tilgang, så børnetallet fra 1. april kommer ned på 56 børnehavebørn.

Bækdalen forsøger nu at lave små rum i det store fællesrum. De har sat disse høje reoler op, som skal dæmpe for støjen.
Bækdalen forsøger nu at lave små rum i det store fællesrum. De har sat disse høje reoler op, som skal dæmpe for støjen.

5-årige Emil bruger høreværn mod støjen

Støj har været et problem i Bækdalen i flere år. I en pædagogisk tilsynsrapport fra 2016-2017 fremgår det, at de fysiske forhold i børnehaven giver støj, og det har konsekvenser for miljøet.

Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2016-2017.
Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2016-2017.

Støjudfordringen blev også nævnt i tilsynsrapporten fra 2012.

Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2012.
Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2012.

Ifølge forældrene så forstærkes støjproblemet yderligere af det høje børnetal. For Signe Jakobsens søn har støjen påvirket ham så meget, at han sammen med andre børn i børnehaven har fået udleveret høreværn.

- Jeg ser det som et form for plaster. Vi fik at vide, at det kan hjælpe til, når barnet føler, at de har brug for at trække sig eller ikke kan overskue at være der, siger Signe Jakobsen og tilføjer, at sønnen ikke har brug for høreværn derhjemme.

quote At man skulle have brugt støjværn udelukkende på grund af for høj støj, det er jeg ikke bekendt med.

Kenneth Enrico Petersen, afdelingsleder for dagtilbud, Syddjurs Kommune

Også Maiken Laursens femårige datter, Nicoline, oplever lignende problemer. Hun har svært ved at koncentrere sig og har brug for at trække sig. Det har en børnepsykolog vurderet.

- Børnepsykologen fortalte, at det er de fysiske rammer. Der er ikke noget at sætte en finger på udover. Hun har ikke problemer med at være nærværende og fordybe sig derhjemme, fortæller Maiken Laursen.

Kenneth Enrico Petersen fortæller, at han ikke er glad for at høre, at nogle børn er blevet tilbudt høreværn, men:

- Vi er ikke blevet bekendt med det. Og det er jo sådan, at vi jo har APV og Arbejdstilsynet ind over, og de har ikke bemærket, at det skulle være et voldsomt problem, siger Kenneth Enrico Petersen og tilføjer:

- Jeg tænker, det lige så vel kunne have været i en pædagogisk sammenhæng, man har benyttet støjværnet. Det vil jeg selvfølgelig undersøge. Men at man skulle have brugt støjværn udelukkende på grund af for høj støj, det er jeg ikke bekendt med, siger han.

Det er disse blå høreværn, som Signe Jakobsens søn har fået udleveret.
Det er disse blå høreværn, som Signe Jakobsens søn har fået udleveret.

Byen vokser – og ny børnehave er på vej

Hornslet er en by i rivende udvikling. Syddjurs Kommune har gennem en årrække kæmpet for at tiltrække børnefamilier, og det er lykkedes.

Men det betyder også, at daginstitutionerne har svært ved at følge med den tilgang af børn, der har været i de senere år. Sådan lyder det fra Hans Nielsen, der er formand for Hornslet Distriktsråd, og som skal fungere som bindeled mellem byens borgere og kommunen.

- Det har for Børnehuset Bækdalen resulteret i overbelægning, der på grund af dårlig indretning giver støjgener samt dårlige muligheder for fordybelse, siger han.

Hornslet er i vækst. Flere og flere vælger at flytte til byen.
Hornslet er i vækst. Flere og flere vælger at flytte til byen.

Den store efterspørgsel har kommunen valgt at imødekomme, og derfor er planen, at en ny integreret institution skal stå klar til byens nye vuggestue- og børnehavebørn om to år.

- I byrådet har vi afsat omkring 70 millioner kroner til at afhjælpe situationen. Det akutte tryk bliver løst med midlertidige løsninger med 50 ekstra og midlertidige børnehavepladser ved institutionen Mosegården og udvidet med 15 vuggestuepladser ved Ågården, siger Kirstine Bille (SF), der er formand for udvalget for familie og institutioner.

Det er i februar, at I iværksætter midlertidige pladser. Hvorfor har I ikke oprettet midlertidige pladser noget før?

- Vi skulle lige vide, de manglede. Man stiller ikke midlertidige eller permanente pladser til rådighed til børn, som man ikke ved, er der. Og som muligvis kommer til at stå tomme. Det er useriøs omgang med borgernes penge, siger Kirstine Bille.

Ifølge den seneste tilsynsrapport er Børnehuset Bækdalen bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn.
Ifølge den seneste tilsynsrapport er Børnehuset Bækdalen bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn.

Underskriftindsamling i foråret: Forældre er bekymrede

I foråret fik Maiken Laursen og Signe Jakobsen så nok. De startede derfor en underskriftindsamling for at vise deres bekymring ved forholdene.

De samlede i april 2018 i alt 41 underskrifter ind fra forældre til 46 børn. Udover støjgenerne, så gik kritikken blandt andet også på pladsmangel i garderoben.

Her ses et uddrag fra underskriftindsamlingen, som forældrene Maiken Laursen og Signe Jakobsen iværksatte i april 2018. Udover pladsmanglen, så lyder forældrenes kritik også på støjgenerne i børnehaven.
Her ses et uddrag fra underskriftindsamlingen, som forældrene Maiken Laursen og Signe Jakobsen iværksatte i april 2018. Udover pladsmanglen, så lyder forældrenes kritik også på støjgenerne i børnehaven.

- Det er virkelig trangt. Der ligger så meget kastet på gulvet, og det gør det svært og uoverskueligt for børnene, når der ikke er ordentlig plads til dem, siger Maiken Laursen.

I tilsynsrapporten fra 2016-2017 er garderoben også nævnt.

Det er vigtigt for de to forældre at understrege, at de ikke kritiserer pædagogerne og deres arbejde, men at det udelukkende handler om de fysiske rammer.

Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2016-2017.
Kilde: Børnehuset Bækdalens pædagogiske tilsynsrapport 2016-2017.

Kommunen ventede bevidst

Selvom Syddjurs Kommune gennem flere år har forsøgt at tiltrække børnefamilierne, så er det et bevidst valg fra kommunens side, at man ikke tidligere i processen har valgt at bygge en ny daginstitution.

- Det har været en fornuftig strategi at prøve på at tiltrække børnefamilier. Inden vi havde en ide om, at det ville lykkes, vill vi ikke bygge institutioner. Hvis vi havde bygget dyre daginstitutioner, inden vi var sikre på tilstrømningen, ville borgerne ikke have rost os, siger udvalgsformand Kirstine Bille.

Hans Nielsen, der er formand for Hornslet Distriktsråd, håber, at kommunen har lært af processen.

- Jeg håber, at byrådet nu har indset, at når man ønsker øget tilflytning til Syddjurs Kommune, så havner der flest i Hornslet. Og det giver Hornslet og kommunen nogle dyre udfordringer, som skal løses, for at sikre, at børnene får en god start på livet, siger han.

Garderoberummene er bygget til, at børnene deles to og to om et rum.
Garderoberummene er bygget til, at børnene deles to og to om et rum.