Tre ud af ti har anlagt ulovligt i nybyggerkvarter

Tre ud af ti af husene i et nybyggerkvarter i Galten har fået tilføjet indkørsler i strid med lokalplanen.

Præcisering

Det har tidligere fremgået i artiklen, at overskridelserne af lokalplanen også indeholdt eksempelvis ulovligt opførte carporte. Det er dog ikke tilfældet, da de 30 sager fra Svaneparken alle omhandler overskridelser af lokalplanen i forbindelse med anlæg af indkørsler eller overkørsler. I Skanderborg Kommune fremgår det dog af referatet fra klima-, miljø-, og planudvalgets seneste møde, at kommunen flere andre steder også har konstateret eksempelvis garager, udhuse og carporte i strid med områdets lokalplan.

  I nybyggerkvarteret Svaneparken i Galten overholder flere indkørsler og overkørsler ikke områdets lokalplan, og det har nu fået kommunen til at reagere. 

  - I Svanekvarteret alene er der over 30 huse, som ikke overholder lokalplanen, og det er altså et område med 100 huse. Det er selvfølgelig problematisk, siger Andreas Tang-Brock (S), som er næstformand for klima-, miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune.

  Svaneparken er et nybyggerkvarter i Galten i Skanderborg Kommune.
  Svaneparken er et nybyggerkvarter i Galten i Skanderborg Kommune. Foto: Google Maps

  Kommunen har modtaget klager fra borgere og vejfolk om brud på lokalplanen for Svaneparken og har derefter foretaget besigtigelser, som i mange tilfælde har bekræftet overskridelserne.

  Der kan gives dispensation

  Onsdag var der udvalgsmøde for klima-, miljø- og planudvalget, og her var administrationens håndtering af de mange sager på dagsordenen, som også berører andre boligområder i kommunen.

  - Kommunen går i dialog med de sager, de får ind og forsøger pragmatisk at løse dem. Har man bygget 7,5 meter, men der står 6 meter, så beder vi dem om at søge det som dispensation. Men der er nogle tilfælde, som er for grelle, og der bliver det lavet om.

  Er der ikke nogen som er utilfredse med, at dem de har klaget over, kan få dispensation?

  - Hvis vi begynder at få klager over dispensationer, som er givet, så må vi tage det op igen og spørge os selv, om vi har været for rundhåndede og givet for meget dispensation, siger Andreas Tang-Brock.

  Folk kender ikke til lokalplanen

  Andreas Tang Brock mener, at overskridelserne sker, fordi mange folk ikke er klar over, at der er en lokalplan med nogle regler, som de skal overholde. Det er Karen Margrethe Høj Madsen, som er chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune enig i.

  - Der er nogle, som ikke er opmærksomme på, at de skal læse lokalplanen. Der er muligvis også nogle som tænker, går den, så går den, siger Karen Margrethe Høj Madsen.

  Lokalplaner:

  - I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier og så videre skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

  - Det er bygherren eller ejeren selv, som skal være opmærksom på lokalplanen.

  - Man kan se lokalplaner på kommunens hjemmeside. Eksempelvis her lokalplanen for Svaneparken.

  Hun påpeger, at man ikke bare kan bygge, som man vil og slippe afsted med det.

  - Man får ikke bare dispensation. Vi er hele tiden ude i en konkret vurdering i en konkret sag. Hvis man får dispensation, er det fordi, det er en lille overskridelse, som ikke har væsentligt betydning, siger Karen Margrethe Høj Madsen.