To østjyske kommuner indfører besøgsrestriktioner på plejehjem

I Skanderborg og Horsens har man indført besøgsrestriktioner på alle kommunernes plejehjem. I Horsens er også sociale tilbud for personer i risikogruppe lukket for besøgende.

Coronasmitten har igen fået fat i vores mest udsatte borgere – nemlig de ældre

På to forskellige afdelinger af plejecenteret Fællesskabets Hus i Skanderborg er i alt 11 beboere konstateret smittede med COVID-19.

Otte af de smittede beboere blev registreret onsdag, hvor også syv af de ansatte blev konstateret smittede. Der er altså sammenlagt 18 smittetilfælde på plejehjemmet.

Og på den baggrund har Skanderborg Kommune i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed nu indført besøgsrestriktioner på alle plejehjem i kommunen.

- Vi har igennem længere tid fulgt situationen nøje, og det gør vi stadig. Der er ikke tale om et besøgsforbud, men derimod besøgsrestriktioner, hvilket betyder, at hver beboer kan få én nær kontakt på besøg, så længe det foregår på forsvarlig vis, siger direktør i Skanderborg Kommune Lone Vesterman Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND

Derfor er kommunen nu i gang med at indrette indendørs besøgsrum på plejehjemmene, hvor der let kan sprittes af og luftes ud mellem besøgene.

De skal erstatte de udendørs besøgsrum, som mange plejehjem havde tidligere på året, hvor man brugte alt fra telte, pavilloner og skure til at afvikle pårørendes besøg på plejehjemmene.

Lone Vesterman Rasmussen er direktør i Skanderborg Kommune.
Lone Vesterman Rasmussen er direktør i Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune

Plejehjem er ikke hermetisk lukkede

Direktør i Skanderborg Kommune Lone Vesterman Rasmussen understreger, at selvom der er indført besøgsrestriktioner, så er plejehjemmenes døre på ingen måde barrikaderede.

- De besøgsrestriktioner vi har fået er ikke en total nedlukning. De borgere, der er visiteret til at komme på plejehjemmene i forbindelse med eksempelvis genoptræning, må stadig gerne komme, men de skal altså være visiteret til det. Plejecentrene er dermed ikke hermetisk lukket ned i denne omgang, siger Lone Vesterman Rasmussen.

December måned er på mange plejehjem højtid for besøg til de ældre borgere, og kommunens direktør håber derfor, at restriktionerne kan fjernes lige så hurtigt, som de er indført.

- Det er trist med besøgsrestriktioner her ved indgangen til julemåneden, og derfor håber vi, at de hurtigt kan udfases igen. Restriktioner er jo kun noget, man har, når der er brug for det, siger Lone Vesterman Rasmussen.  

Flere steder betyder de høje smittetal begrænsninger eller decideret forbud mod besøg på plejehjemmene, og det gør ondt på både beboerne og deres pårørende - især i denne juletid.

Lukket for besøgende på plejehjem og sociale tilbud i Horsens

Allerede mandag meddelte Horsens Kommune, at man i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed havde indført besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem.

I modsætning til Skanderborg, så skyldes nedlukningen i Horsens ikke en konkret smittespredning blandt plejehjemsbeboere, men derimod, det høje smittetal i kommunen.

Tirsdag var den igen gal i Horsens, da man valgte også at indføre besøgsrestriktioner på kommunens sociale tilbud, dog i første omgang kun de tilbud, der har borgere i risikogruppen.

Dermed er i alt fem sociale tilbud i kommunen på henholdsvis Ternevej, Ane Staunings Vej, Sølyst, Vesterled og Arentzensminde sammen med alle plejehjem omfattet af de nye besøgsrestriktioner.

Der venter måske en anderledes jul for beboere på de østjyske plejehjem

Uvished om sociale tilbud i Skanderborg

I Horsens kom der altså restriktioner på de sociale tilbud i kølvandet på nedlukningen af besøg på plejehjemmene.

Og det er endnu ikke afgjort, om det også er tilfældet i Skanderborg Kommune. Det er ifølge Lone Vesterman Rasmussen ikke en beslutning, kommunen selv har ansvar for at tage.

- Det er Socialstyrelsen, der udsteder restriktioner på det område, og nu har Styrelsen for Patientsikkerhed sendt sagen videre til Socialstyrelsen, der nu skal tage stilling til, om vores smittetryk er så højt, at det også er nødvendigt med besøgsrestriktioner på de sociale tilbud, siger Lone Vesterman Rasmussen.