Sprøjtegift i vandhanen: Østjyllands drikkevand er under pres

SF vil stille krav til fremtidens drikkevand. I Østjylland står det slemt til med sprøjtegifte i store dele af drikkevandsboringerne.

Det rene drikkevand i Østjylland er under pres.

En opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet, viser, at der de seneste fem år er fundet rester af sprøjtegift i alle østjyske kommuner.

For SF er det et hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlingerne, at kommunerne lokalt kan købe landmænd til at droppe sprøjtegift.

- Vi vil gerne have en bedre beskyttelse af vores grundvand. Det er jo helt absurd, at vi forestiller os, at vi stadig kan have drikkevand ud af vandhanen, hvis vi fortsætter med de sprøjtegifte, som vi ser i vores drikkevandsboringer lige nu, siger formand for SF, Pia Olsen Dyhr, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun var tirsdag i Skanderborg for at besøge et af de områder, hvor drikkevandet dannes. Her mødtes hun blandt andet med partifællen, Claus Leick, der er formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg. Han mener, at initiativet er nødvendigt for at sikre fremtidens drikkevand.

- Vi er nødt til at have nogle beskyttede områder, hvor vi kan sige, at her dyrker vi det rene vand. Det er sådan set det, det handler om. At sikre, at vores børn og børnebørn også har rent drikkevand. Det haster, og det ansvar er vi nødt til at tage på os, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtidens drikkevand

Opgørelsen fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at det står værst til i Silkeborg blandt de østjyske kommuner. Her er der fundet sprøjtegift i næsten halvdelen af kommunens drikkevandsboringer. I Odder er tallet modsat kun 19 procent.

Andelen af hver kommunes drikkevandsboringer, hvor der er fundet sprøjtegift
Andelen af hver kommunes drikkevandsboringer, hvor der er fundet sprøjtegift

Jens Gammelgaard, der er formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, kan dog ikke se logikken i SF´s forslag. Han mener, at pesticiderne, der bliver fundet i drikkevand i dag, er rester fra mange år siden. Han fortæller, at alt hvad de bruger af sprøjtemiddel i dag, er gennemtestet.

- Jeg synes, at det er overdrevet. Jeg synes, at det er spild af ressourcer, for jeg tror på, at vi dyrker rent vand på landet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Grunden til, at gamle pesticider kan findes i drikkevandet i dag, skyldes, at det drikkevand vi pumper op i dag, faktisk er 30 år gammelt. Det forklarer Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand & Miljøteknologi på DTU.

- Reelt set fra man sætter det her i gang, så varer det cirka 30 plus år, før vi kan hive rent grundvand op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Han mener dog stadig, at SF's forslag er et godt skridt på vejen mod at bibeholde det rene drikkevand.

- Grundvandspakkerne er en god ide, fordi de fremtidssikrer vores drikkevand og grundvand. Vi står så med det problem, at indtil det virker, hvor vi har en horisont på 30 år, der vil der være nogen vandforsyninger i dag, som har nogle kraftige udfordringer med at overholde de grænseværdier, der er fastsat.

Finanslovsforslag skal fremsættes senest d. 31. august.