Ry-sagen: Loven kan være brudt flere gange

Kommune og skole kan i den meget omtalte Ry-sag have begået flere graverende fejl. Derfor vil Folketingets Ombudsmand nu have svar på flere spørgsmål

Der er nu rejst yderligere tvivl om Skanderborg Kommune og Mølleskolen har håndteret Ry-sagen korrekt. Folketingets Ombudsmand stiller nemlig spørgsmålstegn ved, om både skole og kommune har håndteret konflikter og bekymringer korrekt.

Burde Skanderborg Kommune og Mølleskolen i Ry have gjort mere for at få løst store konflikter med de involverede i Ry-sagen, hvor fire drenge er dømt for at have kastet en benzinbombe på en anden dreng? Og burde sagen været håndteret helt anderledes?

Det er nogle af de spørgsmål, som ombudsmanden har forsøgt at finde svar på, men det materiale som ombudsmanden har modtaget, har flere mangler.

Blandt andet mangler flere af de henvendelser som borgere har givet til skolen og kommunen, hvilket ombudsmanden har fundet ud af, fordi i alt 15 borgere har bidraget med deres oplysninger i sagen.

Ingen underretninger om alvorlige episoder

- Som det fremgår, har jeg medtaget forholdsvis mange oplysninger om forskellige henvendelser til henholdsvis kommunen og skolen. Jeg er opmærksom, at omtalen til dels er upræcis. Antallet af henvendelser gør imidlertid, at jeg umiddelbart undrer mig over, at der ikke ses at være nogen af henvendelserne blandt det materiale, som jeg har modtaget fra jer, skriver ombudsmanden til Skanderborg Kommune og Mølleskolen.

quote Jeg beder Skanderborg Kommune om at forholde sig til, om skolen burde have videresendt henvendelserne til kommunen som en underretning.

Folketingets Ombudsmand

Alle de konkrete henvendelser i brevet er mørklagt af hensyn til personlige oplysninger, men manglerne betyder, at ombudsmanden stiller spørgsmålstegn ved, om myndighederne har overholdt reglerne for notat- og journaliseringspligt.

Nogle af de konkrete henvendelser, som ombudsmanden har fået fra borgerne, går på episoder, der ifølge ombudsmanden har været så alvorlige, at de burde være blevet til en konkret underretning, men de underretninger er tilsyneladende aldrig blevet registreret af kommunen.

Kommune til borger: Ingen anonyme underretning

- Jeg beder på den baggrund om, at Mølleskolen forholder sig til om den mener, at skolen/skolens personale i tilstrækkeligt omfang har været opmærksom på at underrette kommunen i overensstemmelse med serviceloven, skriver ombudsmanden, og fortsætter:

- Jeg beder Skanderborg Kommune om at forholde sig til, om skolen burde have videresendt henvendelserne til kommunen som en underretning.

Ry-sagen endte med at blive et af de helt store emner under valgkampen i november. Se mere i indslaget. 

Borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde (S), er ikke meget for at udtale sig konkret om sagen på nuværende tidspunkt.

- Jeg er underrettet om, at vi har afleveret alt, der har været tilgængeligt. Jeg vil ikke gå ind i spekulationer i forhold til, om vi ikke har taget notater af henvendelser eller andet, før ombudsmanden er kommet med sin endelige udtalelse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I brevet, som ombudsmanden har sendt til kommunen fremgår det også, at én konkret borger har fået at vide, at kommunen ikke vil have anonyme underretninger, og den praksis ønsker ombudsmanden også at undersøge.

- Jeg beder om Skanderborg Kommunes bemærkninger til oplysningerne, samt om at kommunen redegør for, på hvilken måde kommunen behandler en anonym underretning, skriver ombudsmanden.

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har nu fået en frist frem til 15. marts til at besvare spørgsmålene fra Folketingets Ombudsmand. 

RY-SAGEN