Redegørelse fra kommune: Mølleskolen har gjort nok

Skanderborg Kommune har ingen kritik af Mølleskolens indsats på trods af sidste uges hændelse med en dreng, der blev overhældt med benzin

Skanderborg Kommune kommer nu med sin redegørelse om forholdene på Mølleskolen i Ry, der er kommet i fokus, efter at en 15-årig dreng sidste mandag blev stærkt forbrændt, da han blev ramt af en flaske med brændende benzin.

Fire jævnaldrende elever på skolen er sigtet i sagen. Skolen har ifølge kommunen levet op til sine forpligtelser.

Det har især været på 9. klassetrin, at der har været konflikter blandt eleverne, og det er også her, at de fem implicerede unge er fra. På årgangen har skolen haft iværksat en lang række tiltag for at undgå situationer som den, der skete i sidste uge, lyder det i redegørelsen.

Der har været et forholdsvist højere konfliktniveau på 9. klassetrin sammenlignet med skolens konfliktniveau generelt. 

- Skolen har dokumenteret en omfattende og mangfoldig indsats og opfølgning i forhold til årgangen og elever med særlige udfordringer i form af konsekvent gennemførte ugentlige samtaler, står der videre i redegørelsen.

Mølleskolen har desuden haft en løbende dialog om trivsel og konfliktniveau både med elever og forældre generelt og på baggrund af konkrete henvendelser.

Ikke synligt for omverdenen

- Den indsats, der er beskrevet oven for er p.g.a. indsatsen karakter og hensynet til tavshedspligt ikke altid synlig for omverdenen - fx for en forælder, der har henvendt sig med en bekymring - men kan ikke tages som udtryk for manglende indsats eller opfølgning fra skolen eller andre relevante myndigheder, lyder det.

I forhold til den konkrete voldsomme episode sidste mandag har Mølleskolen ikke observeret tegn, som har indikeret, at der var sket en optrapning af konfliktniveauet.

- Samme dag, som episoden fandt sted, havde to elever, som havde været i håndgemæng ugen før (og som var involveret i konflikten sidste mandag) været i et tilsyneladende gnidningsfrit gruppearbejde sammen, står der i redegørelsen. 

Heller ikke de lokale SSP-medarbejdere har konstateret tegn på optrapning af konflikten mellem de unge.

Du kan se hele Skanderborg Kommunes redegørelse her

VIDEO: Borgerne i Ry var chokerede efter den uhyggelige hændelse. 

Ry-sagen kort