Østjyde tager over i Flensborg: Glæder mig som et lille barn

Kim Andersen fra Skanderborg skal være ny generalkonsul i Flensborg. Han kalder jobbet en drømmestilling

Kim Andersen skal være ny generalkonsul i Flensborg umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse.

Kim Andersen afløser Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998. Foto: Bjarne Lüthcke - Scanpix

1 af 2

Regeringen har udnævnt Kim Andersen fra Skanderborg til ny generalkonsul i Flensborg.

Hovedpersonen kalder jobbet en drømmestilling.

Læs også Kim Andersen dropper Folketinget

- Jeg glæder mig som et lille barn til at komme i gang med arbejdet og ser frem til en spændende hverdag, siger Kim Andersen, der i dag er formand for Folketingets Sydslesvig-udvalg.

Jeg er ydmyg over for opgaven og ved, at der er noget at leve op til.

Kim Andersen, østjyde og nyudnævnt generalkonsul 

Frem til det seneste valg var Kim Andersen medlem af Folketinget valgt for Venstre.

Kim Andersen afløser Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998. Han tiltræder i september i år. 

Bertel Haarder trak sig

Posten gik oprindelig til Bertel Haarder (V), som ikke blev minister ved en regeringsrokade. Men Haarder trak sig, fordi udnævnelsen vakte modstand i det danske mindretal.

Kim Andersen vil dog hellere se fremad end at tage stilling til balladen.

Bertel Haarder (V) blev i første omgang tildelt posten som generalkonsul i Flensborg. Han trak sig dog senere. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Scanpix

- Jeg vil ikke gå ind i overvejelser om, hvad der har været. Jeg vil koncentrere mig om mine relationer til mindretallet. De er gode og konstruktive. Jeg ved, at Henrik Becker-Christensen har gjort en stor, fornem og værdsat indsats, siger han og uddyber:

- Jeg er ydmyg over for opgaven og ved, at der er noget at leve op til. Men jeg tror også, at mindretallet kender mig så godt, at jeg ikke vil opleve de store reservationer. Jeg tror, at vi hurtigt vil glide ind i et naturligt og tillidsfuldt arbejde, siger Kim Andersen.

Læs også Kaotisk handicapkørsel: Seksårige Zille har brug for fast chauffør

28 personer søgte stillingen som generalkonsul. Kim Andersen er ansat efter indstilling fra Udenrigsministeriet.

Regeringens ansættelsesudvalg valgte ham efter interviews og test af ansøgerne.

Ansættelsen af Kim Andersen er betinget af, at de tyske myndigheder formelt accepterer ansættelsen.

Det skal en generalkonsul

Her kan du læse om, hvad jobbet som generalkonsul indebærer:

Generalkonsulatets opgaver er præget af det store danske mindretal og tilstedeværelsen af over 4300 danske statsborgere i Sydslesvig og mange henvendelser fra tysk side og tilrejsende danskere

Det er sager om pas, opholdstilladelse, værnepligt, statsborgerforhold, ægteskab, skilsmisse, dødsfald

Hertil kommer henvendelser om danske og tyske samfundsforhold, blandt andet arbejdskraftens fri bevægelighed, pension, skattespørgsmål, det danske mindretal og adresser på myndigheder

Det er en hovedopgave for konsulatet at følge udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig og forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen i grænselandet

Det sker blandt andet ved at deltage i mindretallets forskellige arrangementer

Generalkonsulatet i Flensborg er et barn af grænsedragningen i 1920

Ved genforeningsfesten 1. juli 1920 på Dybbøl Banke udtalte statsminister Niels Neergaard de senere så berømte ord: "De skal ikke blive glemt"

Det var møntet på de dansksindede, der forblev syd for den nye grænse

I de følgende måneder blev der givet tilsagn om økonomisk støtte til danske skoler med mere. Det blev starten på den årlige bevilling på finansloven til danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Generalkonsulatet har fem medarbejdere. De består af en generalkonsul, en konsul, to konsularmedarbejdere og en vagtmester

Det danske mindretal anslås at udgøre over 50.000 personer.

Kilde: Udenrigsministeriet/Ritzau