Ombudsmanden kræver flere svar i Ry-sagen

Folketingets Ombudsmand stiller yderligere spørgsmål til Skanderborg Kommune og Mølleskolen i Ry-sagen

Mølleskolen i Ry skal levere flere oplysninger til Folketingets Ombudsmand.

Sidste år valgte Folketingets Ombudsmand at gå ind i sagen fra Ry, hvor en 16-årig dreng den 6. februar blev alvorligt forbrændt af en flaske med brændende benzin kastet af fire jævnaldrende drenge. Nu har ombudsmanden bedt om flere informationer.

- Der er sendt en række spørgsmål til Skanderborg Kommune og Mølleskolen. Spørgsmålene vedrører blandt andet kommunens og skolens praksis praksis i forhold til dokumentation af relevante oplysninger, underretning efter serviceloven, udelukkelse fra undervisning og overvejelser om eventuelt skoleskift, lyder det fra ombudsmanden.

Læs også Børns Vilkår: Meget hård straf i Ry-sagen

Ombudsmanden gik ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen har varetaget sine myndighedsopgaver tilstrækkeligt godt, herunder håndteringen af de involverede drenge.

Man bad blandt andet om at modtage underretninger og bekymringshenvendelser vedrørende de involverede drenge.

02:17

Ry-sagen trak spor ind i valgkampen i november. Se hvordan i indslaget her.

Luk video

På baggrund af Ombudsmandens henvendelse har borgmester Jørgen Gaarde (S) besluttet at bede en ekstern advokat om hjælp til at levere det supplerende materiale.

- Vi vælger den løsning, fordi det er en ressourcekrævende opgave, som skal løses ved siden af den daglige drift. Derudover bliver vi bedt om at foretage juridiske vurderinger, og i den situation finder jeg det påkrævet, at vi beder om ekstern hjælp. Hvis der er begået fejl, skal de selvfølgelig lægges frem. Det har hele tiden været vores holdning og er i alles interesse, fortæller borgmester Jørgen Gaarde.

00:37

Interview med Jørgen Gaarde fredag d. 19. januar.

Luk video

Blev idømt fængsel

Efter Ombudsmanden påbegyndte arbejdet med Ry-sagen har en række borgere også henvendt sig og bidraget med oplysninger til undersøgelsen.

Folketingets Ombudsmand har bedt kommunen og skolen om at svare inden 8 uger. 

Sagen indeholder personfølsomme oplysninger, og der kan derfor ikke gives yderligere oplysninger, lyder det fra ombudsmanden.

RY-SAGEN

- 6. februar bliver en 16-årig dreng med afghansk baggrund angrebet af fire jævnaldrende drenge. De fire jævnaldrende kaster en antændt flaske med benzin ud over drengen

- Drengen bliver stærkt forbrændt fra livet og ned

- Den afghanske dreng går knap en kilometer hjem til familiens hus efter angrebet, hvorefter han straks bliver bragt til sygehuset

- Drengen bliver indlagt i kritisk tilstand, men er uden for livsfare

- Fire drenge fra Ry anholdes. De er alle etniske danskere

- De fire drenge bliver varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet efter straffelovens paragraf 245, der omhandler grov vold

- Drengene er i alderen 15-16 år, og grundet deres lave alder opholder de sig nu på lukkede ungdomsinstitutioner

- Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde (S), har bedt om en redegørelse af forløbet

- Redegørelsen består af seks sider. Den blev offentliggjort onsdag 15. februar, og på baggrund af den blev der stillet yderligere spørgsmål fra byrådspolitikerne. 

- Anklagemyndigheden opgiver at rejse tiltale for drabsforsøg. I stedet hedder tiltalen grov vold under særligt skærpende omstændigheder. 

Kilder: Sydøstjyllands Politi, Skanderborg Kommune og Ritzau

Retten i Horsens idømte to af drengene i Ry-sagen fængsel i halvandet år, mens to andre blev idømt et års fængsel. Dommene blev gjort delvis betingede.

Den ene af drengene ankede dommen til landsretten, som dog stadfæstede byrettens afgørelse.