Nyt projekt skal redde fortiden, hjælpe nutiden og være med til at sikre fremtiden

Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune er gået sammen om lave forundersøgelser til et klima-lavbundsprojekt i den historiske Illerup Ådal.

Et projekt i Skanderborg Kommune skal på én og samme tid redde fortiden, hjælpe nutiden og være med til at sikre fremtiden. 

Klima-lavbundsprojektet går kort fortalt ud på at hæve vandstanden på landbrugsjorden i området ved Illerup Ådal. Det betyder ifølge Naturstyrelsen og kommunen, at der kan skabes en mere varieret natur og større biodiversitet. Og at de arkæologiske genstande, som formentlig stadig ligger begravet i tørven, bevares bedre for eftertiden.

- Jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende projekt, siger Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen.

Illerup Ådal ligger nord for Skanderborg og er kendt for de mange arkæologiske fund, særligt våben, der er gjort i området.
Illerup Ådal ligger nord for Skanderborg og er kendt for de mange arkæologiske fund, særligt våben, der er gjort i området.

I de seneste cirka 80 år har man drænet jorden i Illerup Ådal primært af hensyn til landbruget.

Det er det, man nu skal undersøge, om skal ændres. 

- Det bliver ikke til en sø, men det bliver til en eng, der vil være oversvømmet noget af tiden og en våd eng resten af tiden, forklarer Søren Hald.

VIDEO: Se mere om projektet her.

Et projekt, der altså ifølge de involverede parter kan slå hele tre fluer med et smæk. Dem ser vi nærmere på nu.

Mindre CO2-udslip

Det første handler om, at der skal ske mindre CO2-udslip fra undergrunden.

- Gennem tiden har man drænet ådalen for at kunne udnytte jorden bedre. Så sænker man vandstanden, og så sker der det, at tørven begynder at blive nedbrudt. Og når tørven bliver nedbrudt, frigives der CO2, siger Søren Hald.

Bedre biodiversitet

Nummer to går ud på at skabe en vildere eng, der også vil betyde et vildere dyre- og planteliv.

- Så håber vi også ved at få hævet vandstanden, at vi får lavet et stort sammenhængende naturområde her i Illerup Ådal til gavn for biodiversiteten og fugle og planter, siger Hans Brok Brandi, der er afdelingsleder hos Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune.

Bevarelse af fortiden

Nummer tre handler om, at de arkæologiske genstande, som formentlig stadig ligger begravet i tørven i den historiske ådal, bevares bedre for eftertiden.

- Herovre bagved har man har fundet nogle af de allerstørste fund, der er gjort hernede i Illerup Ådal. Blandt andet noget af det, man kan se ude på Moesgaard Museum, siger Hans Brok Brandi.

Og der ligger formentlig mange ting, som endnu ikke er gravet op.

- Ved at hæve vandstanden i Illerup Ådal får vi reduceret tilførslen af ilt, og når der ikke er ilt, standser man nedbrydningen af dels det organiske materiale men også de arkæologiske fund, siger Hans Brok Brandi.

Sådan kan man gøre

Stadig lang vej igen

nu skal der så laves en forundersøgelse af projektet. Men også en undersøgelse af, hvor stor interessen er for projektet i området. Naturstyrelsen ejer nemlig kun en lille del af området.

- Det her projekt kan ikke gennemføres uden samarbejde med lodsejere og landbrugets organisationer, så det håber vi, at få afdækket her, siger Hans Brok Brandi.

Du kan læse mere om projektet her.

Fakta om klima-lavbundsprojekter