Lille plus til Pressalit

Pressalit Group A/S kom ud af 2009 med et beskedent overskud på 1,6 mio. kr. før renter og skat.

Foto: Pressalit

Årets omsætning blev på 460,3 mio. kr., hvilket er 14% mindre end året før - men dog tilfredsstillende set i lyset af finanskrisen. Det viser det netop udsendte årsregnskab.

Ligesom mange andre danske virksomheder har Pressalit Group A/S mærket effekterne af den globale recession, hvilket kan ses på virksomheden årsregnskab for 2009. Opbremsningen i byggesektoren medførte en væsentlig afmatning i salget, og dette satte sit præg på hele året.

- Det har været en svær, men nødvendig proces for os at skulle trimme virksomheden til den ændrede markedssituation. Men vi kunne heldigvis reagere hurtigt, så 40% af reduktionen har kunnet ske gennem naturlig afgang. Nu ved vi så til gengæld, at vi står med en sund virksomhed, for selvom vi har været presset på indtjeningen, er andre nøgletal som soliditetsgrad, produktivitet og likviditet blevet forbedret i 2009," fortæller viceadm. og ordførende direktør Dan Boyter.