Leder fyret efter dårlig omsorg

En plejehjemsleder i Skanderborg er blevet fyret, efter at beboerne er blevet dårligt behandlet

Foto: Colourbox

Fem beboere på et nyt plejehjem i Skanderborg har fået så dårlig omsorg, at de har været dehydreret.

Nu er lederen fyret, men formanden for beboer- og pårørenderådet mener, at der har været problemer med behandlingen af de ældre lige siden åbningen sidste sommer. Det fortæller DR Østjylland.

- Der er ikke nogen plejere. Jeg ringer på min lille klokke, men de kommer ikke ned til mig.

Sådan sagde Dorthe Staldkarls 82-årige demente far til hende kort efter, han var flyttet ind på plejehjemmet Dagmargården i Skanderborg sidste sommer.

Dagmargården er helt nyt og har 34 beboere. En rapport fra Skanderborg Kommunes eget tilsyn i januar bekræfter, at det halter med omsorgen.

Der mangler blandt andet navn og cpr.nummer på medicinen. Der er beskidt på toilettet og i spisekrogen. Der er for gammel ymer i køleskabet, og personalet spørger ikke nysgerrigt og undersøgende, viste rapporten.

Og den 26. marts får kommunen så at vide af personalet, at sygehuset i Horsens har konstateret, at 5 beboere, der var indlagt på sygehuset på grund af generel svækkelse, også var dehydrerede - altså led af vædskemangel.

- Det er stærkt beklageligt over for de pågældende og de pårørende, at det er sket. Der er jo ikke nogen, der har været truet på deres liv, men det kunne have ført til alvorlige situationer, siger kommunens ældrechef Jan Møller Iversen til DR Østjylland.

Nu skal en ny leder rette op på forholdene.