Låsby Svendsen slap med dagbøder

Landsretten fandt, at hestehandleren nok havde fremsat trusler mod indehaver af hesteinternat, men at byrettens krav om fængsel var ude af proportioner.

Den kendte hestehandler, Låsby Svendsen, blev i dag ved landsretten idømt dagbøder for trusler. Dermed slipper han for den betingede fængselsstraf, han fik ved byretten i Silkeborg.

Truslerne blev fremsat 3. oktober sidste år, da Låsby Svendsen flere gange ringede og truede Anne-Mette Iversen, der er stifter af og formand for foreningen Hesteinternatet.

Striden mellem hestehandleren og hesteværnsforeningen begyndte, da Anne-Mette Iversen købte fire heste af Låsby Svendsen og efterfølgende udtalte i pressen, at hestene var vanrøgtede.

Låsby Svendsen sagde i landsretten, at han følte sig generet af Anne-Mette Iversen, og efter en sag om en hestehandler på Fyn besluttede han, nærmest på standens vegne, at ringe til Anne-Mette Iversen. Der var tale om flere opringninger den 3. oktober, og nogle af samtalerne blev overværet af en sælger, der var på besøg hos Anne-Mette Iversen, og som vidnede om truslerne i landsretten.

Anne-Mette Iversen forklarede i retten, at Låsby Svendsen havde sagt, at han kendte hendes adresse, og at han ville stille med en busfuld med 20-30 hestehandlere hos hende. De ville komme efter hende og mase hende, men hvis hun betalte 50-100.000 kroner under bordet, ville der ikke ske yderligere. Hun blev også kaldt forskellige skældsord og fik at vide, at hun ikke skulle vise sig på hestemarkeder. Anne-Mette Iversen frygtede for sit liv, så hun gik under jorden nogle dage og er siden blevet væk fra markeder, hvor der handles heste.

- Jeg er skuffet over dommen, og jeg synes, han får for lidt straf. Han burde være frataget retten til at have med dyr at gøre, sagde Anne-Mette Iversen efter dommen.

- Jeg har ikke truet med at sende en busfuld hestehandlere ud for at banke hende og jeg har aldrig kaldt hende luder, men jeg har kaldt hende kælling, dum kælling. Se nu lige alle de ting, hun har sagt om mig i medierne. Nu kan hun få en sag på halsen for det, sagde Låsby Svendsen efter dommen til TV 2 / Østjylland.

Den 73-årige Låsby Svendsen hev straks efter domsafsigelsen tegnebogen op af baglommen og var klar til at betale de 10 gange 200 kroner til dommeren, der dog afviste at tage imod pengene.

Låsby Svendsen var glad for, at landsrettens dom var mildere end byrettens, men tilfreds var han ikke.

- Jeg er blevet dømt forkert, men de 2000 kroner kommer jeg nok over. Jeg har ikke truet hende så voldsomt, men landsretten kan ikke gøre andet end at dømme mig, når vidnerne omgås sandheden så letsindigt og taler usandt, sagde Jens Peter Svendsen.

De seks medlemmer af domsmandsretten var enige om, at Låsby Svendsen var fremkommet med truslerne, men at fængsel var "ude af proportioner". Derfor blev straffen 10 dagbøder á 200 kroner. Samtidig skal stort set alle sagens omkostninger betales af staten, dog skal Låsby Svendsen betale omkostningerne for byretten.

Jens Peter Svendsen har med sit ivrige snakketøj og sin frembrusende personlighed tidligere overtrådt landets love - bl.a. har han fået en dom for ulovligt at sælge fyrværkeri.