Lad bilen stå: Flere børn skal med gåbussen

Skolebørnene skal ud af bilerne og gå til skole, og det er de ældre elever, der agerer buschauffører

02:49

1 af 2

Onsdag morgen var der premiere til gåbussen på Herskindskolen i Herskind, og det er en mere aktiv transportform for skolens elever og deres forældre.

Alt for mange børn bliver kørt i bil til skole i stedet for at gå eller tage cyklen, og det får den konsekvens, at børnene ikke får motion nok og heller ikke lærer at begå sig i trafikken. Derudover kan biler til, på og fra skolen skabe trafikfarlige situationer, og derfor opfordrer skolen nu børnene til at benytte gåbussen.

Gåbussen er næsten ligesom en normal bus, der følger en fast køreplan, men den kører kun på "rugbrødskraft", og chaufførerne er elever fra 6., 7. og 8. klasse. I januar blev 18 elever fra Herskindskolen uddannet som chauffører, og dermed blev de klar til at følge yngre elever aktivt og sikkert til skole via en fastlagt rute med indlagte stoppesteder.

Sikkerhed går fremad

- I forbindelse med gåbusprojektet er der udarbejdet en app, som forældrene kan bruge og som gåbuschaufførerne kan bruge. På app'en kan man som forældre meget nemt melde sit barn til gåbussen i Herskind og vælge stoppested, dage og tidspunkter, fortæller Kim Sørensen, skoleleder på Herskindskolen, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Chaufførerne kan bruge app'en til at notere, om barnet er kommet eller ej, og så får forældrene besked om, hvorvidt barnet har taget gåbussen og er kommet i skole.

Der har været stor rift om at blive chauffør på gåbussen, så det har været nødvendigt at lave skiftehold på ruten.

Frygter for trafiksikkerheden

Claus Leick (SF) er formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, og det var ham, der havde æren af at klippe den røde snor i forbindelse med åbningen af den nye gåbusrute.

- Vi vil jo rigtig gerne sætte fokus på trafiksikkerhed på skolerne. Hovedideen er at gøre det rigtig svært for forældrene at køre op til skolerne. Det lyder paradoksalt, men forældrene klager rigtig meget over, at det er farligt for deres børn at komme i skole, men rent faktisk er det ofte forældrene selv, der skaber de farlige situationer ved skolen, og det her er et rigtig godt eksempel på, at man kan give et tilbud til børnene men også til forældrene til at sige, nu behøver jeg ikke køre op til skolen, man kan komme sikkert frem på en anden måde. Det betyder, at der kommer færre biler op til skolerne, og at der er mere sikkerhed omkring skolerne, så det er en selvforstærkende effekt, siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Se mere i videoen øverst i artiklen.

Gåbus

Gåbus er en del af programmet Sunde Børn Bevæger skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt.

• Andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, er steget med næsten 200 pct. på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år.

• 38 pct. af alle børn og unge mellem 7 og 15 år tager enten offentligt transportmiddel eller bliver kørt i skole.

• 41 pct. af drengene og 31 pct. af pigerne i 16-20 års alderen udøver aldrig fysisk aktivitet i forbindelse med den daglige transport.

• Ved hvert andet af de trafikuheld, der sker omkring de danske skoler, er det elevernes forældre, der sidder bag rattet.