Kun tre kommuner giver ekstra penge til daginstitutioner

Flere østjyske kommuner planlægger besparelser på børneområdet. Kun tre kommuner tilføjer penge til daginstitutionerne

Dårlige normeringer. Flere lukkedage. Ingen vikardækning. Tidligere overgang fra vuggestue til børnehave, kortere åbningstid. Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, der planlægger besparelser på børneområdet i 2019.

I Østjylland er det kun Silkeborg, Favrskov og Syddjurs kommuner, der planlægger at poste flere penge i kommunen daginstitutioner. Og mens Samsø planlægger samme budget, planlægger fem kommuner at skære i budgettet for daginstitutioner. I Horsens vil de ikke spare, men samtidig ved de endnu ikke, om de vil tilføre daginstitutionerne flere penge.

Tidligere SFO-start

En af de kommuner, der planlægger at skære i budgettet for daginstitutioner er Skanderborg kommune. Her skal børnene ifølge kommunens forslag starte tidligere i SFO.

Noget, der skal give en besparelse på én million kroner.

Men den plan møder modstand hos både forældre og pædagoger, der frygter for konsekvenserne.

VIDEO: En af de kommuner, der skal spare på daginstitutionerne er Skanderborg. Her overvejer politikerne at indføre tidligere start i SFO. Til stor utilfredshed blandt både forældre og pædagoger.

Lene Gilje Justesen valgte aktivt Skanderborg til, da familien skulle finde et sted, hvor børnene skulle vokse op. Blandt andet blev de lokket af kommunens fokus på gode vilkår for børnefamilier.

En skærende kontrast til den hverdag, de som småbørnsfamilie oplever i dag.

- Det stemmer naturligvis ikke ret godt overens. Det er klart, at jeg synes, det er brandærgerligt, siger Lene Gilje Justesen.

quote Så vil vi opleve børn, der sidder og kalder utrolig lang tid på toiletterne for at blive tørret.

Sune Lüthje Terkelsen, pædagog

Derfor har Lene Gilje Justesen skrevet et høringssvar på vegne af undrende forældre. De undrer sig over, at kommunen ensidigt har fokuseret på besparelser i processen.

- Når jeg læser deres handleplan, så læser jeg det jo som et spareforslag, og ikke noget hvor man har prøvet at tænke børnenes tarv ind i det her, siger Lene Gilje Justesen.

Svært at opfylde behov

Skovby børnehus og kommunens øvrige institutioner skal, hvis spareforslaget vedtages, sende børnehavebørnene fire måneder tidligere afsted til SFO’en end hidtil.

Umiddelbart en lille ændring. Men der er faktisk en god grund til, hvorfor børn typisk starter i SFO samtidig med skole.

- Det er fordi, det er der, de er klar til det. Det er der, hvor udvikler sig kognitivt til at kunne rumme både skolen og har haft tid til at få en blød og tryg overgang, siger Sune Lüthje Terkelsen.

I tre kommuner tilføres der penge til børneområdet. 
I tre kommuner tilføres der penge til børneområdet. 

I Skanderborg frygter man at besparelserne vil ramme børnenes hverdag.

- Så vil vi opleve børn, der sidder og kalder utrolig lang tid på toiletterne for at blive tørret og andre basale behov, der bliver sværere at opfylde, siger Sune Lüthje Terkelsen.

Hos Lene Gilje Justesen er håbet til det sidste at de bebudede besparelser tages af bordet.

- Det her de vigtigste leveår for vores børn. Det er her, vi skal skabe nogle trygge rammer for vores børn, siger Lene Gilje Justesen.

Tilføjer flere penge

Favrskov kommune er en af de tre kommuner i det østjyske, hvor politikerne har valgt at bruge flere penge på daginstitutionerne.

Her tilfører man i 2019 to millioner kroner til børneområdet.

- Vi har vækst på vores område generelt. Vi udvider med 17 millioner kroner i vores budget. Derfor er der også plads til, vi giver lidt ekstra penge, siger Nils Borring (S), der er borgmester i Favrskov Kommune.

VIDEO: Borgmester Nils Borring (S) fortæller, at Favrskov Kommune i år kan tilføre flere penge til børneområdet. Men sådan har det ikke været før.

Men Favrskov kommune har også været igennem flere sparerunde.

- Hvis man skal se på daginstitutionsområdet, har Favrskov kommune gennem tiden faktisk været inde og lave nogle af de tiltag, som man kan høre fra Skanderborg, siger Nils Borring, og fortsætter:

- Vi har hele tiden arbejdet med vores struktur og vores effektivitet for at tilvejebringe så billig en drift som muligt, så vi prioriterer tiden til børnene, siger Nils Borring.

Denne artikel er opdateret den 19. september fordi, Horsens Kommune oplyser, at det endnu er uvist, hvordan børneområdet i kommunen udvikler sig i 2019. Udvalget skal nu tage stilling til, hvordan midlerne skal fordeles fremadrettet. Tidligere fremgik det af denne artikel, at der i Horsens Kommune skulle spares fire millioner kroner på børneområdet.