Idé på bordet: Fremtidens drikkevand kan beskyttes under solceller

Hvorfor placerer man ikke solceller der, hvor man vil sikre drikkevandet, foreslår Kim Mortensen, som er formand for vandsamarbejdet i Skanderborg.

I Skanderborg Kommune er der lige nu fire ansøgninger om solcelleparker.

Ingen af stederne falder dog sammen med de lokationer, hvor man forventer at skulle hente grundvand op i fremtiden, har Kim Mortensen bemærket. 

Han er formand for Skanderborg Vandsamarbejde - en sammenslutning af alle vandværker i kommunen, og samtidig med ansøgningerne om solcelleparker er kommunen igang med at sikre rent drikkevand i fremtiden i kommunen. 

Det er der indtil nu afsat 50 millioner kroner til, men ifølge Kim Mortensen forventer han, at det måske kan stige til det dobbelte.

- Det er samtlige vælgere i Skanderborg Kommune, som er med til at betale det. Jeg tror gerne, at de vil have, at vi bruger de penge rigtig godt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Så får man det dobbelte ud af jorden, men man får også en tredje ting, og det er, at lodsejeren er glad.

Kim Mortensen, formand for vandsamarbejdet i Skanderborg Kommune.

Tænk vand og sol på en gang

Derfor foreslår han, at politikerne inden de siger ja til fremtidige solcelleparker, skal overveje om man kan placere solcellerne på den jord, hvor man vil beskytte grundvandet.

- Så får man det dobbelte ud af jorden, men man får også en tredje ting, og det er, at lodsejeren er glad, mener Kim Mortensen.

Man kan grundvandsikre på mange forskellige måder, men ofte gør man det ved at opkøbe landbrugsjord – eller kommunen giver et påbud til landmanden, om at der ikke må sprøjtes - herefter får landmanden erstatning. 

Det er bare ikke altid, at lodsejeren er enig i størrelsen på erstatningen, da de mener deres jord bliver værdiløs, når de ikke må sprøjte.

- Landbruget her i området siger går til sidste retsinstans, da de mener, det er en indgriben i den private ejendomsret, siger Kim Mortensen.

VIDEO: Flere politikere er med på idéen om at sætte solceller op, der hvor drikkevandet skal beskyttes - hvis det kan lade sig gøre.

Landboforening åben for idéen

Hos Landboforeningen Odder-Skanderborg er man åbne for idéen.

- Hvis det kan gå op i en højere enhed, og man alligevel ikke kan dyrke jorden, fordi man ikke må bruge pesticider, så kunne det måske være en mulighed, siger næstformand Ole Larsen.

Han mener, at der er brug for, at man gør det på en anden måde, end man gør i dag - hvor man andre steder har set, at det munder ud i retssager.

- Kan vi gøre det her mere intelligent, end det vi er i gang med. Det synes vi helt klart, der er behov for, siger Ole Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ansøgninger om solcelleparker i Skanderborg Kommune:

Politikere: Vi skal stille krav og styre det

Flere lokalpolitikere mener også, at det vil være en god idé, hvis det i praksis kan lade sig gøre at placere solcellerne der, hvor der skal grundvandssikres.

- Et eller andet sted skal vi finde et balancepunkt, hvor vi gør det ekstra attraktivt, og stille solceller op, hvor der er grundvandsinteresser – men er vi alt for firkantede, får vi ingenting, siger formand for Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF).

Der kræver også at lodsejerne vil have solceller. Samtidig skal fremtidige naboer også høres.

- Det væsentligste for os er, at der ikke er genskin for en masse naboer, eller at man principielt kan se det ovre fra Himmelbjerget. Det vægter højt for os, siger medlem af Miljø- og Planudvalget, Jens Szabo (V).

quote Det handler om, at vi skal være dem, der sætter kravene og styrer det. Vi går ikke ind, og vurderer dem, før vi har lavet en politik.

Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget, Skanderborg Kommune.

Derfor vil politikerne opstille en række krav, som skal gøre sig gældende - inden de tager stilling til ansøgningerne.

- Det handler om, at vi skal være dem, der sætter kravene og styrer det. Vi går ikke ind, og vurderer dem, før vi har lavet en politik, siger Claus Leick (SF).

Skanderborg Kommune vil afholde en række borgermøder i forbindelse med ansøgningerne om fremtidige placeringer af solceller.