Godt nyt til isolerede handicappede: Der åbnes for besøg på bosteder

Regeringen har fra dags dato opdateret deres retningslinjer, så borgere på bosteder efter to måneders isolation nu atter kan få besøg i et begrænset omfang.

02:14

VIDEO: Marianne Haurdahl og datteren Tine, der bor på bostedet Landsbyen Sølund i Skanderborg Kommune, har ikke kunnet se hinanden i to måneder. Video: Privat

Tidligere i dag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om Marianne Haurdahl, der ikke har set sin handicappede datter Tine i to måneder, og snart ikke kan vente meget længere på, at myndighederne åbner op for besøg på bosteder.

- Jeg er rigtig tæt på at være lidt anarkistisk, for nu er jeg snart nødt til at se min datter. Jeg kan jo ikke sige, at hun har det dårligt. Hun overlever. Men det svarer til et lille barn, der ikke ser sine forældre, siger Marianne Haurdahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Snart kan mor og datter, Marianne Haurdahl og Tine, se hinanden igen efter to måneder, hvor der har været lukket for besøgende på landets bosteder.

De handicappede på botilbuddene har i hele perioden været afskåret fra familie, venner, gåture i byen og de daglige aktiviteter på aktivitetscentrene.

Men nu er der dog godt nyt for Marianne, hendes datter Tine og andre handicappede borgere og pårørende, for hvem coronakrisen har budt på ensomhed og isolation.

Nu er vi så et sted, hvor samfundet generelt åbner, og det har vi også mulighed for at gøre på botilbuddene.

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S)

Nye retningslinjer gælder fra i dag

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fortalte tidligere på dagen, at opdaterede retningslinjer var på trapperne, og at man forventede dem klar inden ugen var omme. 

Nu kan hun til TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at de nye regler træder i kraft allerede i dag med en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder blandt andet, at alle borgere senest om syv dage kan modtage besøg på botilbud. 

- Det er en lempelse af de besøgsrestriktioner, der har været på botilbud indtil nu, siger Astrid Krag og fortsætter.

- Vi har været meget optaget af, hvordan vi kan sørge for ikke at få smitte indenfor i vores botilbud og ikke få smittespredning, og det er vi lykkedes med. Og nu er vi så et sted, hvor samfundet generelt åbner, og det har vi også mulighed for at gøre på botilbuddene.

Sådan ændres besøgsrestriktionerne

  • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer.
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende.
  • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over.
  • Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.
  • Den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner træder i kraft i dag onsdag den 13. maj, og tilbuddene skal senest om 7 dage kunne gennemføre besøg.

De nye regler betyder, at borgerne på botilbud nu kan få besøg af en til to besøgspersoner ad gangen.

Det vil i de flestes tilfælde komme til at foregå på udendørsarealer, men hvis det giver mening, og er muligt i forhold til smittebekæmpelsen, så vil der også være tilfælde, hvor besøget kan foregå indenfor i borgerens egen bolig.

- Det bliver muligt at have besøg på udendørsarealer, i haven eller hvad man har af udendørsarealer. Og for de beboere, der har egen indgang, og hvor boligen ikke hænger sammen med fællesarealer, og hvor der er en forståelse for hygiejne, der vil der også være mulighed for at få besøg i sin egen bolig af en til to personer indenfor nogle aftalte tidsrum, siger Astrid Krag.

Læs også Ekspert: Aarhus Kommune bryder loven i plejehjemssag

Hun slår fast, at der bliver en stor opgave på de enkelte botilbud forbundet med at sørge for, at smitten ikke spreder sig.

- Der er jo altså nogle beboere på landets botilbud, der har svære handicaps. Der er en risikogruppe, hvor det ville være rigtig alvorligt, hvis de blev smittede, og hvis smitten kom indenfor og får fat på et botilbud, siger hun.

00:38

VIDEO: Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om de nye retningslinjer, hvor borgere på botilbud atter kan få besøg i begrænset omfang.

Luk video

Var allerede aftalt for tre uger siden

Lempelserne er resultatet af en aftale mellem samtlige partier i Folketinget den 25. april og er en del af den generelle genåbning af samfundet.

Der skulle altså gå omtrent tre uger fra man blev enige om, at borgerne igen skulle kunne få besøg, før de rent faktisk kunne se deres familie og venner igen.

Læs også Indspiller støttesang til afskediget overlæge: - Han skabte et unikt miljø

- Det har taget noget tid at komme på plads med de retningslinjer. Det har været vigtigt for os at ramme balancen mellem stadig at beskytte mod smitten og også tage højde for den ensomhed og utryghed det har givet, at hverdagen har været så forandret, siger Astrid Krag.

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde. 

Hos Landsforeningen LEV, der varetager udviklingshandicappede menneskers interesser, vækker nyheden stor glæde:

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en ny bekendtgørelse. Der er ingen tvivl om, at mennesker med udviklingshandicap har været hårdt ramt under coroankrisen. Den er længe ventet, og det er rigtig godt, siger landsformand Anni Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.