Forældre i opråb: Brug for bedre hjælp til børn med skolevægring

Familier i Skanderborg efterlyser hurtigere og mere effektiv hjælp til de børn, som oplever at have svært ved at komme i skole.

Når børn i Skanderborg Kommune har svært ved at gå i skole, trækker det unødvendigt langt ud med at finde løsninger.

Det mener en gruppe af forældre, som forsøger at råbe Skanderborg Kommunes politikere op.

- Vi har hørt fra mange forældre i kommunen, som fortæller om børn i massiv skolevægring, og som siger, de ikke får den hjælp, de har brug for, siger forkvinde for Skanderborg Forældreforening, Anna Opstrup Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND. 

En af de forældre, som mener, at kommunen burde have rykket hurtigere i hendes barns sag, er Pernille Autzen fra Gl. Rye, der er mor til Rosa, som i dag er ni år.

- Jeg kunne ønske mig, der kom hurtigere hjælp. Det tror jeg, ville betyde, at de her børn ikke bliver så belastet. Og så tror jeg også, det ville være nemmere at rette op på deres skolevægring, siger hun.

Skolevægring kan defineres som perioder af længere varighed, hvor barnet sjældent eller aldrig kommer i skole. 

Da Rosa gik i børnehave, havde familien kontakt til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), da familien oplevede, at Rosa var træt, vred og ked af det, når hun kom hjem fra børnehaven.

- Hun blev undersøgt af PPR-psykologen, som konkluderede, hun var et gråzonebarn, siger Pernille Autzen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rosa med sine søskende og mor.
Rosa med sine søskende og mor.

Rosa begyndte i en almindelig folkeskole, men det kunne hun ikke kapere. I midten af 0. klasse blev hun udredt. Her var hun i skolevægring og gik nærmest ikke i skole, fortæller hendes mor. 

Det skulle vise sig, at hun havde infantil autisme.

- Jeg tror, at hvis hun var blevet udredt tidligere, så var hun ikke kommet i en almindelig skole - og så havde hun ikke fået det kæmpe nederlag, som det har været for hende. Det har nærmest givet hende et skoletraume, siger Pernille Autzen og fortsætter:

- Jeg synes, de skulle have lyttet mere til os forældres udtalelser om, hvad vi oplevede derhjemme.

I dag går Rosa i en specialskole og har diagnoserne autisme og ADHD.

- Nu går hun i 3. klasse og det er først nu, hun er begyndt at gå stabilt i skole igen, siger Pernille Autzen.

Rosa har brug for struktur i hverdagen og tavlen her hjælper hende med at vide, hvad der skal ske de forskellige dage.
Rosa har brug for struktur i hverdagen og tavlen her hjælper hende med at vide, hvad der skal ske de forskellige dage.

quote Vi ønsker, at den tidlige indsats også er den rette indsats.

Anna Opstrup Larsen, forkvinde, Skanderborg Forældreorganisation.

Forældreorganisation: Mange familier oplever det samme

Skanderborg Forældreorganisation har indhentet beretninger fra syv familier i kommunen, som har lignende oplevelser, som familien Autzen. De ønsker hurtigere og bedre hjælp.

- Vi ved, at kommunen fortæller, at de er optaget af tidlig opsporing, og det hilser vi velkommen. Men det skal også følges af tidlig indsats, siger forkvinde for Skanderborg Forældreorganisation, Anna Opstrup Larsen.

Beretningerne har de givet til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget i Skanderborg Kommune.

- Forældrene fortæller, at man har et princip i kommunen om at sætte ind med så lidt indgribende indsats som muligt. Og det er tit ikke nok. Vi ønsker, at den tidlige indsats også er den rette indsats, siger Anna Opstrup Larsen.

Anna Opstrup Larsen er forkvinde for Skanderborg Forældreorganisation.
Anna Opstrup Larsen er forkvinde for Skanderborg Forældreorganisation.

Ifølge Anna Opstrup Larsen så er der flere familier end de syv, som oplever, at de ikke får den rette hjælp tids nok.

- Mange flere henvendte sig, men som ikke turde eller havde overskuddet til at stå frem. Vi ved, der er flere end syv, men det reelle tal kender vi ikke. Derfor har vi bedt kommunen om de tal, da det heller ikke virker som om, de kender det, siger hun.

Det er ifølge Skanderborg Kommune ikke muligt at trække tal for, hvor lang tid den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i PPR. Men TV2 ØSTJYLLAND ved fra en aktindsigt, at antallet af nyoprettede sager har været svagt stigende de seneste år.

Nyoprettede sager i PPR i Skanderborg Kommune:

Kommune: Barnet skal afprøves i eget læringsmiljø

Chef for Dagtilbud, PPR og Sundhed i Skanderborg Kommune, Charlotte Styver, ønsker ikke at stille op til et interview, men svarer følgende på mail: 

- Det er altid ulykkeligt, når et barn mistrives. Når det sker i Skanderborg Kommune, har vi som alle andre kommuner en fast procedure, så vi iværksætter hjælp så hurtigt som muligt. 

Hvis tiltagene ikke er nok, så sender de barnet til specialpædagogisk udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). 

Ifølge Charlotte Styver så kan de ikke sende børnene tidligere til udredning, inden de har afprøvet andre tiltag først.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan sende sager til udredning hos BUA, hvis vi ikke på forhånd har afprøvet alle de værktøjer, vi har til rådighed. Vi får ganske enkelt sagerne retur tilbage med begrundelse om, at der ikke er afprøvet nok i barnets eget læringsmiljø, skriver Charlotte Styver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND. 

Nyt trivsel og fraværsteam

I budgettet for 2021 vedtog politikerne i Skanderborg Kommune, at sætte penge af til et Trivsel og Fraværsteam, som skal besøge skolerne i kommunen, og sætte fokus på fravær og reagerer hurtigt. 

- Vi har blandt andet et team med fokus på trivsel og fravær, som rykker ud med kort varsel til dialog med skolen og forældre og nogle tilfælde barnet selv for at se på, hvordan trivslen og tilknytningen til skolen kan højnes, skriver Charlotte Styver til TV2 ØSTJYLLAND.

Skanderborg Forældreforening har fået tilsagn fra Skanderborg Kommune om, at de gerne vil mødes og drøfte problematikkerne omkring skolevægring.