Farvel til sorte pletter

Nye tiltag sikrer bedre trafiksikkerhed

Skanderborg V får nu nyt lyskryds, som skal være med til at sikre end bedre trafiksikkerhed i området.

Ifølge Vejdirektoratet påbegyndet det nu arbejdet med at etablere signalregulering af rampekrydsene ved motorvejstilslutning 52, Skanderborg V.

Det betyder bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling på både motorvejen og lokalvejen. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

I uge 35 begynder arbejdet med at etablere to signalregulerede kryds på Skanderborgvej - tidligere Ryvej - ved tilslutningen med E45, Østjyske Motorvej.

Farvel til sorte pletter

Vejdirektoratet udpegede i 2011 de to rampekryds som sorte pletter og efterfølgende som kryds med trængselsproblemer.

Særligt på den vestlige frakørselsrampe er der i perioder registreret kødannelse på motorvejen.

Det skyldes først og fremmest, at ramperne har været uregulerede med almindelig vigepligt, og at udformningen af den underførte kommunevej med fire spor har gjort det svært at afvikle trafik fra frakørselsramperne.

De nye signalkryds øger både sikkerheden og fremkommeligheden for trafikanterne, og risikoen for kødannelse bliver markant reduceret.

Trafikale gener af anlægsarbejdet

I forbindelse med anlægsarbejdet bliver kørebanerne på Skanderborgvej indsnævret, og den maksimalt tilladte hastighed på denne del af lokalvejen sættes derfor ned.

Desuden skal der forud for og samtidig med anlægsarbejdet omlægges eller etableres nye forsyningsledninger langs Skanderborgvej.

- De to arbejder koordineres og udføres samtidigt, så vi kun er nødt til at forstyrre trafikanterne én gang. Arbejdet vil naturligvis give gener for trafikken, men vi er meget opmærksomme på at afvikle arbejdet med så få gener som muligt for trafikanterne og med størst mulig sikkerhed for de folk, som arbejder på stedet, udtaler projektleder i Vejdirektoratet, Peter Sveistrup Kristensen i pressemeddelelsen.

Han opfordrer samtidig trafikanterne til at vise hensyn overfor de folk, der udfører arbejde på vejen.

Signalkrydsene vil efter planen være færdige ved udgangen af oktober i år.