Eventyrlig forvandling: Fra lortesø til Svanesø

Sortesø i Skanderborg fungerede i mange år som kommunal losseplads. Nu skifter søen navn til Svanesø

Foto: Lidy Jensen

Foto: Lidy Jensen

1 af 2

Sortesø i Skanderborg skifter navn til Svanesø.

Det har Kulturministeriet for nylig godkendt. Efter forslag fra 199 borgere blev Skanderborg Kommune i december sidste år opfordret til at kigge på navneændring af Sortesø til Svanesø.

- Det er lykkedes at få den ren, og svanerne er vendt tilbage, så det er udfra et borgerønsker, siger Viggo Rasmussen, udviklingskonsulent i Skanderborg Kommune.

Læs også Fasanmysterie ved Randers: Hvem er skyld i alle de døde dyr?

Igennem mange år blev store mængder industri- og husholdningsspildevand fra hele den vestlige del af Skanderborg fyldt i søen.

I perioden 1920 til 1967 fungerede Sortesø som kommunal losseplads. Affaldet blev uden sortering bare dumpet i søen. Det medførte ulemper med rotter og lugt, og slam ødelagde i årtier vandkvaliteten. Deraf fik søen navnet Sortesø. Men Sortesø har faktisk tidligere heddet Svanesø, og nu får den så sit oprindelige navn tilbage.

Læs også Kvæstet efter møde med fasan

- Vi er glade for den gode historie i det. Der er lagt rigtig mange penge i at rense den op, så vi er glade for, at det er lykkedes, siger Viggo Rasmussen.

I 2009 startede Skanderborg Kommune en eksperimenterende oprensning af søen. En flydende kæmpestøvsuger rensede den forurenede sø. Hovedformålet var at forbedre naturtilstanden i Sortesø, hvilket er lykkes. Fiskebestand og fugleliv - herunder svaner - er vendt tilbage.