Dagplejen nomineret til pris

Er indstillet til Arbejdsmiljøprisen for projekt

Skanderborg Kommune har de seneste tre år arbejdet på at forbedre arbejdsmiljøet hos dagplejere i kommunen. Projektet, der skal sikre kommunens 260 dagplejere bedre arbejdsforhold, er nu nomineret til årets arbejdsmiljøpris.

Det kan nemlig være hårdt som dagplejer, fordi man løfter meget og står i mange uhensigtsmæssige arbejdstillinger i løbet af en dag.

Skanderborg Kommune har taget hånd om dagplejerne, der er blevet undervist i ergonomi. 35 dagplejere er blevet videreuddannet til såkaldte "Ergonauter".

Ergonauterne har til opgave at motivere og vejlede deres kolleger i det daglige arbejde med børnene.

- Det har vist sig yderst virksomt, fordi vejledningen ikke foregår i et undervisningslokale men tæt på den daglige praksis og fællesskabet i legestuegruppen, fortæller leder af dagplejen Lilly Skov.

To andre kommuner er på baggrund af dagplejerne i Skanderborg nu i gang med at uddanne Ergonauter.