Byrådet i Skanderborg sparer 10 millioner kroner

Byrådspolitikerne i Skanderborg Kommune har fundet besparelser for 10 millioner kroner i budgettet for 2017 i en bred aftale

En bred aftale om budgettet i 2017 Skanderborg Kommune blev indgået mandag aften. Samtlige partier i byrådet i Skanderborg står bag aftalen.

Der vil i kommunen besparelser i det kommende budgetår. Politikerne har fundet besparelser for 10 millioner kroner i budgettet for 2017.

Effektiv drift i kommunen

Byrådet vil forsøge at effektivisere på forskellige steder i driften. Derfor er der sat forskellige investeringer i søen, der skal give besparelser på kommunens budget i de kommende år.

Blandt andet skal tandplejen på Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen flytte sammen, hvilket man forventer vil give 300.000 kroner i årlig besparelse. Byrådet har også besluttet at lave en forebyggende og intensiverende indsats på sygedagpengeområdet, hvilket de forventer giver en besparelse på én million kroner.

Byrådet vil også investere 3,7 millioner kroner i at få handicappede fra bo- og døgntilbud over i egen bolig. Man forventer at det fra 2018 vil reducere kommunens udgifter med 2,6 millioner kroner årligt.

Man vil også anlægge billigere vejbelysning, og her forventer kommunen at kunne hente én million kroner.

Flere penge til fagligt svage elever og psykiatri

Men i budgettet er der også afsat penge til flere områder.

Der er afsat to millioner kroner til en styrket indsats over for de fagligt svage elever i folkeskolen. Målet er, at flere unge gennemfører folkeskolens afgangsprøve og mindst opnår karakteren 02.

Der vil også blive nedsat et udvalg blandt byrådsmedlemmerne, der udelukkende vil have fokus på psykiatriområdet. Udvalget skal finde lokale løsninger i forhold til det stigende antal psykisk sårbare.

- Psykiatriområdet er en af de største samfundsmæssige udfordringer, vi har, og vi kan imødese store budgetmæssige udfordringer, hvis ikke vi gør noget nu. Det unikke opgaveudvalg med fokus på psykiatri sender et klart signal om politisk fokusering over for borgere, medarbejdere og landsdækkende politikere. Vi kan ikke vente på, at der findes løsninger på Christiansborg eller i KL. Vi er nødt til selv at komme i arbejdstøjet, siger Jørgen Gaarde i en pressemeddelelse. 

Budgettet vedtages endeligt den 5. oktober.