400.000 kroner til god opførsel

Kommune og politi i nyt samarbejde

Foto: Colourbox

Lokalpolitiet i Skanderborg og Skanderborg Kommune har fået 400.000 kroner til et nyt fælles projekt. Et projekt, hvor de skal afprøve en ny metode over for unge, der kan være på ud i kriminalitet.

Den nye metode går i første omgang ud på at indgå forpligtende aftaler med den unge og familien om at ændre adfærd - og målet, det er at få så mange unge som muligt tilbage på ret kurs.

- Vi har stor erfaring med at gennemføre kriminalpræventive samtaler med unge, der har en bekymrende adfærd, eller som er begyndt på en kriminel løbebane. Det er vigtigt at sætte tidligt ind og vise de unge, at deres adfærd har konsekvenser, og at de selv har muligheden for at vælge, hvilken retning deres liv skal tage, siger Benny Husted, daglig leder af kommunens SSP-indsats, i en pressemeddelelse.

Projektet med titlen "Aftale om god opførsel" indebærer, at medarbejdere hos både politi og kommune uddannes til at gennemføre kriminalpræventive samtaler på en ny og mere struktureret måde.

- Vi glæder os til at komme i gang med at arbejde med den nye metode. Projektet viser, at vi i det lokale SSP-samarbejde i Skanderborg er klar til at gå nye veje for at styrke den fælles indsats for de unge, der har brug for igen at komme på ret kurs, fortæller politikommissær hos Skanderborg Lokalpoliti, Torben Rungstrøm-Simonsen.

De 400.000 kroner til projektet kommer fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.