Vinker farvel til halv milliard

Banken taber penge på et græsk eventyr

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg taber både på gyngerne og karrusellerne i 2011.

Samlet må banken "vinke farvel" til en halv milliard kroner. 

Det er tab på græske statsobligationer på 299 millioner kroner og en hensættelse på 229 millioner kroner i et søgsmål mod banken, der letter kassen gevaldigt.

- 2011 har været et udfordrende og turbulent år for Jyske Bank., lyder det fra bankens direktør, Anders Dam, i en kommentar til regnskabet for 2011.

At banken nu forventer at miste næsten 300 millioner på den græske krise skyldes, at landet muligvis ender med at gå bankerot.

- Vi har som en praktisk foranstaltning besluttet at indregne hele beholdningen af græske statsobligationer til markedskursen.  Samlet set har vi foretaget negativ værdiregulering for 299 millioner vedrørende græske statsobligationer, siger han. 

Sætter 229 millioner til side
Anders Dam fortæller også, at man i lyset af den retslige udvikling i den såkaldte Hedge-sag har besluttet at sætte 229 millioner kroner til side til dækning af en mulig forpligtelse, som banken i retssager kan blive dømt til at betale. 

Jyske Bank kom ud af 2011 med et overskud før skat på 601 millioner kroner. Det er 402 millioner mindre end i 2010.
Anders Dam kalder resultatet for "tåleligt":

- Det er det, når vi tager højde for den konjunkturelle situation, og at særlige forhold påvirker resultatet negativt med knap 500 millioner kroner, anfører han. 

Det var meningen, at Jyske Bank først skulle have offentliggjort regnskabet i næste måned. 

Men situationen i Grækenland sammen med Hedge-sagen, der er blevet anlagt mod banken af utilfredse kunder, får Jyske Bank til at sende sine årsregnskabstal på gaden før tid.