Tangeværket slår mange ål ihjel

75 procent overlever ikke passage af værket

02:42

1 af 2

Tre af fire ål mister livet, når de passerer Gudenåens midterste strækning. Dermed bremses ålene inden de overhovedet kommer i gang med den gydevandring til Sargassohavet, som skulle sikre den truede bestands overlevelse.

- Det omstridte vandkraftværk Tangeværket ser ud til at være den store synder. Ålens ringe overlevelse bringer Danmark på kollisionskurs med både EU's åleforvaltningsplan (som kræver at 40 procent af alle ål undslipper tilbage til havet) og Det Internationale Havundersøgelsesråds anbefalinger (som anbefaler at al fiskeri og andre forhindringer som fx opstemninger reduceres så meget som muligt.), skriver DTU Aqua i en pressemeddelelse

Biologernes mærkning af 45 ål peger ret entydigt på det store vandkraftværk Tangeværket, som det store problem for ålen på den aktuelle strækning.

- Ålene vandrede hurtigt ned gennem Gudenåen til de kom til den opstemmede Tange Sø inden kraftværket og herfra gik det så meget langsomt, fortæller seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua i en pressemeddelelse.

Går tabt i passagen
Forskerne vurderer på baggrund af undersøgelsen, at 58 pct. af de ål, som nåede Tangeværket, gik tabt i forbindelse med passagen. Dette falder i tråd med flere udenlandske undersøgelser, der viser, at ål har meget svært ved at overleve mødet med vandkraftværker.

Kun én ud af fire ål var nået hele vejen de 64 km fra Linå til Randers, da undersøgelsen sluttede efter et halvt år (se alle tal via linket nedenfor).

- Vi må konkludere, at kun ganske få procent af de ål, der har brugt 8-16 år på at opnå voksenstørrelse i Gudenåen, faktisk når ud til kysten, for ikke at tale om helt til Sargassohavet siger Niels Jepsen, DTU Aqua på baggrund af mærkningsforsøget.

Resultaterne er publiceret i den videnskabelige artikel "Loss of European silver eel passing a hydropower station" i Journal of Applied Ichtyology.