Sygeplejersker undtaget fra strejke: Nødberedskabet er højere end til daglig

Cirka hver tiende sygeplejerske strejker fra lørdag, fordi det ikke er lykkedes at lande aftale om arbejdet.

Sygeplejersker, der er ansat i Silkeborg Kommune, er blevet undtaget fra den strejke, der ellers er blevet igangsat natten til lørdag.

Det skyldes blandt andet, at nødberedskabet reelt ville overstige den normale bemanding uden dækning fra vikarer. Det skriver Silkeborg Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen har truffet beslutningen sammen med Dansk Sygeplejeråd og Kommunernes Landsforening (KL).

Parterne har gennemgået hjemmesygeplejerskernes opgaver for at se, om der er opgaver, som kan undværes i strejkeperioden.

- Efter denne gennemgang må det konstateres, at kompleksiteten er så omfattende, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at fravælge nogen af opgaverne, skriver kommunen.

- Der er efter gennemgangen enighed om, at nødberedskabet reelt vil skulle overstige omfanget af den daglige bemanding uden vikardækning, lyder det videre.

Kredsformand i Region Midtjylland for Dansk Sygeplejeråd Anja Laursen er ikke begejstret for udviklingen i Silkeborg Kommune. 

- Det viser med al tydelighed, hvor presset en hverdag, vores sygeplejersker i Silkeborg Kommune, og mange andre kommuner, oplever. Arbejdsopgaverne er så komplekse, at det stort set er umuligt at fravælge opgaverne, når man skal lave et nødberedskab.

Dermed er strejkevåbenet, en integreret del af den danske model, reelt taget ud af vores hænder, udtaler Anja Laursen i en pressemeddelelse. 

Omkring 5000 sygeplejersker ventes at være gået i strejke fra lørdag. Det svarer til cirka hver tiende sygeplejersker i Danmark.

Strejken er udfaldet af, at sygeplejerskerne mandag stemte nej til et mæglingsforslag i Forligsinstitutionen, fordi sygeplejerskerne ønsker mere i løn.