Specialklasse: Svært at få job

Det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet, når man har gået i specialklasse

Genrefoto

For elever, der har gået i specialklasse, er det markant svære efterfølgende at finde et job og komme ind på arbejdsmarkedet.

Det dokumenterer en undersøgelse, som har set på, hvordan det er gået to hele årgange fra Silkeborg Kommune.

Undersøgelse omfatter 2.700 unge, der er født i 1993 og 1995, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Er i større risiko

Hovedkonklusionen er, at specialklassebørn sammenlignet med jævnaldrende er i større risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet, når de forlader skolen.

- Unge, der har gået i specialklasse, har vanskeligere ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har vi nu tal på, og så må man tage stilling til, om det er ok, eller om målet skal være at få flere i arbejde, siger en af forskerne bag undersøgelsen, psykolog Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Hospitalsenhed Vest i meddelelsen.

- Det vil nok kræve et samspil mellem kommune og arbejdsgivere, for tallene viser tydeligt, at det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man som nogle af de unge med specialskolebaggrund har særlige udfordringer i form af manglende kvalifikationer eller psykosociale barrierer, fortsætter han.

Oftere i kontakt med det offentlige

De 18-21 årige fra specialklasserne er markant overrepræsenteret, når det gælder ledighed, sygedagpenge og førtidspension.

De er oftere end deres jævnaldrende i kontakt med andre dele af det offentlige system.

Undersøgelsen fortæller ikke, hvorfor de unge gik i specialklasse, eller hvor længe de gik i klassen.

- Vi kan derfor ikke præcist sætte fingeren på, hvad vi kunne have gjort anderledes. Men vi kan bruge undersøgelsen til grundigt at overveje, hvad vi kan gøre bedre, siger leder af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Silkeborg Kommune, ledende psykolog Poul Skaarup Jensen.

I skoleåret 2014-2015 var 3,4 procent af Silkeborg Kommunes elever i specialklassetilbud.

Silkeborg Kommune overvejer nu at supplere med en undersøgelse af, hvordan det er gået de unge i uddannelsessystemet.