Silkeborg skal være forbillede for hele landet

I Silkeborg har de Psykiatriens Hus, hvor region og kommune arbejder så godt sammen, at de nu bliver fremhævet af regeringen.

Psykiatriens Hus i Silkeborg er lykkedes med at få kommunale og regionale medarbejdere til at arbejde sammen. Foto: Google Maps

På side 16 og 17 i regeringens nye udspil til en sundhedsreform står Silkeborg nævnt.

Regeringen mener, at Psykiatriens Hus i Silkeborg gør det så godt, at de bør være et forbillede for andre kommuner.

Vi har det da udmærket med at blive fremhævet som et godt eksempel og er meget stolte af det.

Dorte Eastwood, Socialchef, Silkeborg Kommune

I huset arbejder medarbejdere fra Region Midtjylland side om side med de kommunale medarbejdere om at hjælpe psykiatriske patienter.

- Det har været med til at skabe bedre tværfaglige forløb for mennesker med psykiske lidelser, som ofte har svært ved at navigere i de sektoropdelte psykiatriske tilbud, skriver regeringen i deres udspil.

Læs også Aarhus får vigtig rolle i regeringens sundhedsudspil

Socialchefen i Silkeborg Kommune er glad for rosen fra regeringen.

- Vi har det da udmærket med at blive fremhævet som et godt eksempel og er meget stolte af det, siger Dorte Eastwood til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun forklarer, at de i Psykiatriens Hus har det relevante personale fra både region og kommune siddende i samme bygning. Det er, blandt andet myndighedspersoner og personale, der arbejder med beskæftigelse og misbrugsbehandling. 

- Det har givet et godt samarbejde omkring borgerne, siger socialchef Dorte Eastwood.

Læs også Royal Run vender tilbage - her kan du løbe med

Loven skal ændres

Psykiatriens Hus er blevet fritaget fra en del af lovgivningen, for eksempel må regionen og kommunen normalt ikke dele oplysninger om borgeren uden borgerens tilladelse hver gang, men det har medarbejderne i Psykiatriens Hus fået dispensation til at gøre. Og den lovbarriere vil regeringen nu fjerne:

- Regeringen vil ændre sundhedsloven, så sundhedspersonalet kan samarbejde mere fleksibelt på tværs af sektorer. Dog må der ikke herske tvivl om, hvem der har ansvaret. Derfor skal det fortsat være sådan, at én myndighed har det fulde ansvar for opgaven, skriver regeringen i udspillet.

Læs også 50 mio. skal fordeles i psykiatrien: Flere ansatte og senge på vej

Dorte Eastwood fra Silkeborg Kommune fortæller, at flere andre kommuner allerede er interesseret i at gøre, som de har gjort, og ifølge hende er der særligt én ting, der er vigtig, hvis det skal gå godt. 

- Politisk vilje - god vilje! Der har været meget fokus på, at man ville det her, siger hun.

Hovedpunkter i regeringens udspil til en sundhedsreform

 Finansiering: Seks milliarder kroner bliver fundet ved blandt andet at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration.

 

* I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

 

* I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

 

* De fem regionsråd, der har 205 folkevalgte politikere siddende, står til at blive nedlagt ved udgangen af 2020.

 

* Den fremtidige struktur i sundhedsvæsenet vil bestå af tre lag. Øverst vil være et statsligt organ under Sundhedsministeriet, som står for økonomien og styring.

 

* Derunder vil der være fem sundhedsforvaltninger. De passer geografisk med de nuværende regioner og vil få hovedsæder samme steder.

 

* Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

 

* Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

 

* Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

 

* Patientvejledningen skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp.

 

* Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.