Silkeborg skal redde truede sommerfugle

Silkeborg skal skabe bedre levevilkår for Danmarks truede sommerfugle. En pris på 100.000 kroner skal hjælpe projektet på vej

Gjern Bakker er et af de steder, hvor truede sommerfugle stadig ligger.

Silkeborg skal med et nyt projekt være med til at forbedre leveforholdene for truede sommerfugle i naturområdet Gjern Bakker.

Vi vil stå op i morgen, men være en sommerfugl fattigere, hvis vi ikke gør noget, når de går tabt.

Kristoffer Jørgensen, biolog, Silkeborg Kommune

- Vi vil gerne have noget, der minder om tørvemoser igen, så sommerfuglene og deres værtsplanter kan få gode forhold, fortæller Kristoffer Jørgensen, der er biolog i Silkeborg Kommune.

00:55

VIDEO: Kom med rundt i Gjern Bakker, og hør biolog Kristoffer Jørgensen fortælle om, hvad pengene blandt andet skal bruges til.

Luk video

I skarp konkurrence med 28 andre kommuner har projektet vundet prisen "Danmarks bedste sommerfugleprojekt". Med prisen følger 100.000 kroner. De penge skal blandt andet bruges på at danne moser og fælde træer for at skabe lysninger.

- For mig er det ekstremt vigtigt. Det er meget fascinerende, hvordan en sommerfugl kan være afhængig af en plante, som så er afhængig af andre insekter for at kunne eksistere, fortæller Kristoffer Jørgensen.

Er det lang tid siden, at du har set en sommerfugl. Så er der måske en forklaring, der bliver nemlig færre af dem. Genrefoto. Foto: Ritzau Scanpix

Gjern Bakker er særlig udvalgt som projektområde, da der er et rigt insektliv med sjældne arter. Blandt andet seks rødlistede sommerfugle.

- Kun nogle få steder, ligesom Gjern Bakker, er uberørte. Her hvor tingene har fået lov at få fred og ro findes sommerfuglene stadig, fortæller Kristoffer Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Om projektet: Flere sommerfugle i Gjern Bakker

• Silkeborg Kommune ønsker at skabe bedre levesteder for rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne.
 
• Projektet skal hjælpe ti forskellige sommerfuglearter: Moseperlemorsommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl, brun pletvinge, markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, dukatsommerfugl og foranderlig blåfugl.
 
• Seks af arterne er truet i forskellig grad.
 
• Projektet vinder, fordi området har potentiale til at udvikle sig til en endnu bedre sommerfuglelokalitet.
 
• Silkeborg Kommune vil rydde 1,6 ha rødgranplantage og omdanne den til skovlysning. Desuden lukkes grøfterne i området for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen og åbne op for et eksisterende egekrat. 
 
• Tiltagene vil fremme levestederne for både de almindelige og de truede sommerfugle i området.

Mange sommerfugle har det i dag svært. En opgørelse viser at 49 ud af 69 sommerfuglearter er gået tilbage fra 2014-2016. I dag er over halvdelen af arterne truet, sårbare eller helt forsvundet. Det viser tal fra Naturbasens Sommerfugleatlas og Den danske Rødliste. Derfor er det vigtigt at gøre noget ifølge Kristoffer Jørgensen.

- Vi vil stå op i morgen, men være en sommerfugl fattigere, hvis vi ikke gør noget, når de går tabt, fortæller han.

Inden projektet for alvor går i gang, skal der fældes en række træer i området, som skal give lys og sol, der gør at sommerfuglene bedre kan trives.

Læs også Sommerfuglene ved at forsvinde