Silkeborg-provst ny biskop

Elof Westergaard ny biskop i Ribe Stift

Den 52-årige provst Elof Westergaard fra Silkeborg, bliver ny biskop i Ribe Stift, oplyser Ribe Stift. 

Elof Westergaard vandt bispevalget med 769 stemmer foran provst Ivan Poul Madsen fra Skjern med 245 og provst Thala Juul Holm fra Tønder med 178.

Den ny biskop afløser Elisabeth Dons Christensen, der har været biskop i 10 år.

Valgsejren kom i hus efter en sjælden dramatisk valgkamp i det sydvestjyske provsti.

Dramatikken skyldes, at den nyvalgte biskop af en præst i tidsskriftet Tidehverv er blevet kaldt kætter, fordi han ifølge beskyldningerne har skrevet i en bønnebog, at han ikke tror på en overnaturlig, skabende gud.

Anklagerne har sammenlignet Elof Westergaard med Thorkild Grosbøll, der for 10 år siden under stor opmærksomhed blev suspenderet fra sin stilling som præst på grund af sit gudssyn.

Anklagerne har været det store emne på de valgmøder, der har været afholdt med de tre kandidater.

I de lokale dagblade har der været en strøm af læserbreve både for og imod kandidaten, der altså endte med at vinde valget stort.

Overtager posten den 1. juni

Elof Westergaard er uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Han har været sognepræst i Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde i Ribe Stift fra 1991 til 2005. Han er nu præst i Mariehøj i Silkeborg, hvor han også er provst.

På den baggrund lægger han selv vægt på, at han både har fungeret på landet og i byen, inden sætter sig til rette som øverste chef i Ribe Stift med otte provstier og 204 sogne.

Elof Westergaard overtager posten den 1. juni.

Der er 10 biskopper i Danmark. Med Elisabeth Dons Christensens afgang er kønsfordelingen nu på tre kvinder og syv mænd.

Næste bispevalg kommer i Viborg Stift, hvor biskop Karsten Nissen netop har indgivet sin afskedsansøgning til dronningen.