Samarbejde om fremtidsvelfærd

Ny strategi skal sikre bedre specialtilbud

Silkeborg Kommune laver ny strategi for specialtilbud på handicap- og psykiatriområdet sammen med brugere, pårørende, handicaporganisationer og virksomheder.

Strategien indebærer at man nu fælles finder en løsning for eksempelvis behovet for specialtilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Samarbejdet skal finde sted på en stribe dialogmøder, der involverer brugere, pårørende, virksomheder, fagfolk, faglige organisationer og politikere.

- Vi prøver at gøre det på en ny måde og går sammen med nogle af nøglepersonerne på området om at skabe fremtidens velfærd. Målet er at udvikle nogle løsninger, som passer lige præcis til behovene i Silkeborg Kommune, siger Elin Sonne, der er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og for styregruppen, der står for arbejdet med strategien.

Målet er at udforme kommunale tilbud, så de også i fremtiden svarer til brugernes behov, og i den forbindelse er der lavet en grundig gennemgang af målgrupper på psykiatri- og handicapområdet.

Der er planlagt tre dialogmøder i foråret. Temaerne er børnehandicap, voksenhandicap og socialpsykiatri.