S og SF: KL-aftale giver råderum til at løfte folkeskolen

Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2017 giver et tiltrængt økonomisk råderum til Silkeborg Kommune

Søren Kristensen (S) er sammen med SF i Silkeborg glade for aftalen mellem KL og regeringen.

Omprioriteringsbidraget kommer tilbage til kommunerne i næsten fuldt omfang i 2017, og det bliver afskaffet fra 2018. Det vækker begejstring hos Socialdemokraterne og SF i Silkeborg.

- Vi er kommet af med omprioriteringsbidraget og det har hele tiden været målet. Det ville have skabt et kaos af besparelser i de kommende år, siger Søren Kristensen (S) og Hans Okholm (SF) i en pressemeddelelse.

Læs også: Forsker: Vigtigt med andet end boglige fag

Hertil kommer, at Silkeborg Kommune kan se frem til at modtage ekstra midler via det aftalte finansieringstilskud. Der er i alt afsat 3,5 mia. kr. til dette på landsplan.

- Finansieringstilskuddet kan tilføre ca. 24 mio. kr. til Silkeborg Kommune, som ikke har været med i de økonomiske rammer i den indledende budgetfase i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Denne håndsrækning skal løfte folkeskoleområdet, forklarer Søren Kristensen.

Flere penge til skolerne
Silkeborg Kommunes folkeskoler ligger 3. lavest på landsplan med hensyn til udgifter pr. elev. Men fremover skal der afsættes flere midler til området. 

- Nu har vi en gylden mulighed for at løfte skolernes økonomi, og det har været en klar ambition for os. Set i lyset af en meget omfattende folkeskolereform og en ny skolestruktur, så er der mere end hårdt brug for at øge de økonomiske rammer. Ellers vil vi se en udhuling af den faglige og pædagogiske kvalitet på vores skoler, og det vil gå ud over eleverne og medarbejderne, lyder det fra Hans Okholm (SF).

For Silkeborg Kommunes vedkommende er omprioriteringsbidraget beregnet til at udgøre 37 mio. kr. i 2017, mens finansieringstilskuddet i 2016 udgør 23,8 mio. kr.