Overtræder naturbeskyttelsesloven

Masser af overtrædelser af naturbeskyttelsesloven

Sidste år måtte kommunens folk 57 gange kontakte en lodsejer, fordi loven blev overtrådt. Tre gange endte det med politianmeldelser. Det fortæller DR Østjylland.

Overtrædelserne har vidt forskellig baggrund, siger miljøtekniker Peter Lange fra Natur- og Miljø i Silkeborg Kommune.

- Det drejer sig om alt lige fra enge og moser, som er tørlagt eller fyldt op med byggeaffald, til bådebroer, som er etableret ulovligt i beskyttede naturområder.

Når lovovertrædelsen er opdaget, henvender kommunens folk sig til den enkelte lodsejer for at få en forklaring.

- Nogle siger, at de ikke var klar over, at de lavede noget i beskyttede områder, og andre siger, at de ikke troede deres arbejde krævede en tilladelse eller dispensation, forklarer Peter Lange.

Skal reetablere naturen
I de fleste tilfælde bliver lodsejeren bedt om at reetablere naturen, men i enkelte tilfælde er det nødvendigt at blande politiet ind i sagen.

- Man kan sige, at det er 57 overtrædelser for meget, og det er ærgerligt at det er sådan, men der har været meget fokus på området, og vi har fået en del henvendelser fra borgere og foreninger, og det har ført til en række af sagerne, sagde miljøtekniker i Silkeborg Kommune, Peter Lange.

Kilde: DR Østjylland