Nyt socialtilsyn i Silkeborg

Skal styrke indsats for udsatte børn

Genrefoto.

Silkeborg bliver efter al sandsynlighed hjemsted for et nyt, uafhængigt socialtilsyn, der ventes at give mange nye arbejdspladser fra november 2013.

Baggrunden er de mange sager om svigt af udsatte børn og voksne, som har ført til et ønske om en tilsynsreform. I februar forventes regeringen at fremsætte lovforslag om det nye tilsyn.

Forslaget betyder, at de kommunale tilsyn skal samles i én kommune i hver af de fem regioner i Danmark. Det forventes, at Silkeborg Kommune bliver skrevet ind i lovforslaget som hjemkommune for Socialtilsyn Midt.

- Jeg er utrolig glad for den opbakning og tillid, de øvrige kommuner har vist os. Det betyder efter al sandsynlighed, at Silkeborg nu får en hel del nye arbejdspladser, og vi glæder os til at byde de nye tilsynsmedarbejdere fra de andre kommuner velkomne, siger borgmester Hanne Bæk Olsen (S).

- Silkeborg Kommune har en betydelig faglig erfaring med forskellige former for tilsyn, og vi har tradition for effektiv administration. Desuden er Silkeborg placeret midt i Region Midtjylland, og det er en væsentlig fordel for at optimere driften af tilsynet og minimere transporten ved tilsynsbesøg i kommunerne i Region Midtjylland, siger Hanne Bæk Olsen.