Nyt håb for Silkeborg-familie: Yimings sag tages op igen

Yiming Liu har fået fornyet håb om at kunne blive i Danmark. Udlændingenævnet vurderer blandt andet, at den 14-årige pige har integrationspotentiale

Yiming Liu og hendes familie, der bor i Silkeborg, har modtaget en længe ventet afgørelse på den 14-årige piges udvisningssag.

Familien fik besked fra Udlændingenævnet onsdag middag, og der var gode nyheder.

Læs også 14-årige Yiming efter udskudt udvisningssag: - Jeg er bange

Udlændingenævnet er nemlig kommet frem til, at Yimings sag ikke falder ind under den lov, som Udlændingestyrelsen henviste til i deres første afgørelse. Derudover har nævnet vurderet, at den 14-årige har integrationspotentiale, og sagen er derfor sendt tilbage til Udlændingestyrelsen, som nu skal tage sagen op igen.

Den udvikling glæder Kjeld Gaard-Frederiksen, der er stedfar til Yiming Liu.

- Det er en glæde og lettelse for os. Den sunde fornuft har sejret, siger Kjeld Gaard-Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Han er dog ikke udelukkende positiv.

- Sagen er ikke vundet endnu, og jeg er uforstående over for, at det har taget så lang tid. 

Uddrag af Udlændingenævnets afgørelse.

Udlændingenævnet finder således efter en helt konkret og individuel vurdering, at Yiming ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på opholdstilladelse, med begrundelse i at hun ikke har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet.

Udlændingenævnet finder på baggrund af sagens samlede omstændigheder, at Yiming har integrationspotentiale og dermed mulighed for en vellykket integration her i landet

Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kan tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele Yiming opholdstilladelse i Danmark er opfyldt.
  
Udlændingenævnet giver hermed Yiming tilladelse til ophold her i landet under Udlændingestyrelsens sagsbehandling.

Kilde: Kjeld Gaard-Frederiksen

Håber på hurtig afklaring

Kjeld Gaard-Frederiksen har snakket om afgørelsen med familiens advokat, som vil lægge pres på for, at den næste fase af sagen går hurtigere.

Mens sagen kører, er der nemlig mange ting, som familien ikke kan. 

- Vi lever stadig med begrænsninger. Yiming kan ikke få et sygesikringsbevis, hun kan ikke tage et job, og hun kan ikke rejse til udlandet. Vi kan ikke tage på sommerferie, siger Kjeld Gaard-Frederiksen og fortsætter:

- Det vil jeg ikke acceptere at skulle leve med i yderligere 8-9 måneder.

01:22

VIDEO: Yiming fortæller, at hun er bange for, at hun ikke får lov til at blive i Danmark. 

Luk video

Folketingspolitikere sendte brev

Socialdemokratiets folketingsmedlem og medlem af Folketingets Udlændinge- og integrationsudvalg, Thomas Jensen, har fulgt sagen tæt. 

I selskab med de tre østjyske politikere, René gade (Alternativet), Jakob Sølvhøj (Enhedslisten) og Leif Mikkelsen (Liberal Alliance), sendte han i juni en opfordring til Udlændingenævnet om, at Yiming sag faldt under en forkert lovgivning.

Læs også Steenberg om Yiming-sag: Absurd at EU skal hjælpe danskere

Thomas Jensen er derfor også glad for Udlændingesagens beslutning. 

- Det er glædeligt og forventeligt. Jeg har hele tiden været af den opfattelse, at Yiming har et stort integrationspotentiale, og at hun ikke falder ind under den lov, som Udlændingestyrelsen brugte i deres afgørelse. Den lov, som der var henvist til i det oprindelige afslag, er vedtaget med det formål at forebygge genopdragelsesrejser, og det handler Yimings sag ikke om. 

I juni 2017 sendte fire østjyske folketingsmedlemmer et brev til Udlændingenævnet. De mente, at Udlændingestyrelsen havde udvist Yiming på et forkert grundlag. 

Thomas Jensen mener dog ikke, at loven bør ændres. 

- Jeg mener ikke, at der er noget galt med loven. Det er administrationen og de lange sagsbehandlingstider, hvor vi skal sætte ind. Sagerne skal afgøres hurtigere, så familierne ikke skal ligge under for det store psykiske pres, det er ikke at vide, om man kan få opholdstilladelse i Danmark. 

00:19

VIDEO: Allerede i maj 2017 advokerede Thomas Jensen for, at Yiming skal familiesammenføres. 

Luk video

Fremtid i Danmark? 

Kjeld Gaard-Frederiksen har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at familien har planer om at flytte fra Danmark. De planer ændrer Udlængenævnets afgørelse ikke nødvendigvis på.

- Det er svært at sige ja eller nej til, om vi flytter til udlandet. Det kan sagtens ske. Det kan være ligeså nemt for os at tage til Tyskland og være der, end at vente mange måneder på en endelig afgørelse, siger Kjeld Gaard-Frederiksen. 

Læs også Nu forlader 14-årige Yiming Danmark

Selv om familie har fået medhold i Udlændingenævnet, og at sagen nu bliver behandlet af Udlændingestyrelsen igen, kan Yiming stadig ikke være sikker på at få opholdstilladelse i Danmark.

Ifølge stedfaren kan der gå 7-8 måneder, før sagen er endeligt afgjort, og indtil afgørelse falder, må familien altså stadig leve i usikkerhed. Måske i Danmark, måske i et andet land. 

OVERBLIK: YIMING-SAGEN

  • I september 2016 flyttede Yiming-Liu til Danmark med sin mor for at bo sammen sin stedfar.
  • Den 28. maj fik familien afslag på familiesammenføring, og den dengang 13-årige pige skulle flytte tilbage til Kina
  • Familien fik revurderet ansøgningen, og mens de venter på svar, må Yiming blive i Danmark.
  • Senest den 29. december skulle Udlændingenævnet komme med en endelig afgørelse.
  • Den 16. februar får familien besked om, at der vil gå yderligere fem måneder, før sagen er behandlet.
  • Den 7. marts oplyser Udlændingenævnet til familien, at Yimings sag er sendt tilbage til Udlændingestyrelsen, hvor den skal tages op igen. Imens de venter på den nye afgørelse fra Udlændingestyrelsen, må Yiming blive i Danmark.