Ny struktur på vej: 27 folkeskoler i Silkeborg skifter navn

Byrådspolitikerne arbejder på at samle skolerne i såkaldte skolefællesskaber, der ikke umiddelbart betyder fysisk ændring for børnene

Efter sommerferien næste år vil skoler som Grauballe Skole, Resenbro Skole og Sejs Skole ikke længere eksistere.

Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket på en helt ny plan for skoleområdet, der i første omgang indebærer en større administrativ sammenlægning af alle kommunens folkeskoler.

Helt konkret betyder det, at kommunen 27 folkeskoler bliver lagt sammen i ni skolefællesskaber, som juridisk set opfattes som ni skoler. Skolerne vil derfor skifte navn til en fælles betegnelse.

Hvert skolefællesskab består af mellem to og fire folkeskoler med en fælles ledelse og bestyrelse. Indbyrdes har skolerne til opgave at samarbejde og på den måde få maksimalt udbytte af faciliteter og ressourcer, fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget Søren Kristensen til tv2oj.dk.

Baggrunden for ændringen er, at der om fem år vil være 20 elever eller derunder i hver tredje skoleklasse i kommunen:

- Vi vil gerne have, at skoleklasserne skal være mere robuste, og så er der også en økonomisk dimension. Hvis vi ikke gør noget nu, vil vi se en gradvis økonomisk udtømning, siger udvalgsformand Søren Kristensen.

En eventuel ny skolestruktur vil ifølge Søren Kristensen give bedre muligheder for tilpasse undervisningen til den enkelte elev ved for eksempel at holdopdele klasserne efter fag, temaer og lignende på tværs af skoler.

Gå på en anden skole

Han kan derfor ikke afvise, at det for nogle børn også vil betyde, at de i løbet af deres skolegang skal skifte skole:

- Det kan betyde, at nogle måske skal gå et andet sted efter 4., 5. eller 6. klasse. Det er op til de enkelte skolefællesskaber at drøfte, siger han og understreger:

- Vi tror på, at eleverne vil få en positiv oplevelse af at være en del af et fællesskab med elever fra andre skoler.

Om de nye skolefællesskaber med tiden kan betyde lukning af flere folkeskoler, siger Søren Kristensen:

- Vi vil gerne bevare de skoler, vi har. Vi har brug for pladsen og værdien i, at nogle skoler er små, mens andre er store.

Børne- og Ungeudvalget har behandlet forslaget om skolefællesskaber, som nu overgår til byrådet, der skal tage stilling i begyndelsen af januar 2016.

Forud for afgørelsen vil der fra 29. september til 24. november være en en høringsperiode, hvor forældre, lærere, elever og andre har mulighed for at give deres mening til kende.

Du kan læse mere formålet med de nye skolefællesskaber ved at klikke her.

Her kan du se, hvilke skoler, at politikerne planlægger at lægge sammen:

A: Sjørslev skole, Thorning Skole, Vinderslev Skole, Kjellerup Skole og Ans Skole
B: Kragelund Skole, Skægkær Skole, Funder Skole
C: Grauballe Skole, Gødvad Skole, Dybkær Skole
D: Fårvang Skole, Voel Skole, Gjern Skole, Sorring Skole
E: Hvinningdal Skole, Buskelund Skole
F: Balle Skole, Sølyst Skole
G: Resenbro Skole, Sejs Skole, Langsø Skole
H: Vestre Skole, Virklund Skole
I: Gjessø Skole, Frisholm Skole, Bryrup Skole