Nabokommuner er kritiske overfor Silkeborg i grødesag

Silkeborg Kommune risikerer at komme på kant med politikere og borgere i andre Gudenå-kommuner, hvis den gør alvor af planerne om ulovlig beskæring af vandplanterne på åens bund.

Ole Methmann er pensionist og bruger meget af sin tid på Gudenåen ved Langå.

I mere end 15 år har han arbejdet med at skære grøde i åen, og han er derfor godt bekendt med den betydning, det har for vandstanden.

Derfor er han kritisk overfor den beslutning, som et flertal i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har taget om at lave en ekstra grødeskæring i Gudenåen, selvom det faktisk er ulovligt.

Ifølge Ole Methmann skubber man nemlig bare problemerne med oversvømmelser videre.

- Al logik siger, at det vil hjælpe hos dem, men jeg tænker, at det vil give forhøjet vandstand her, hvis vi ikke også gør noget i Favrskov Kommune og Randers Kommune, siger Ole Methmann.

Viborg er kritiske overfor beslutningen

Kommunerne langs Gudenåen samarbejder om at løse problemerne med den høje vandstand, og derfor er Viborg Kommune overraskede over Silkeborg Kommunes beslutning.

- I alle de år, vi har talt om det her, har Viborg Kommune haft ønsket, at vi skulle lave to grødeskæringer om året med mulighed for en ekstraordinær grødeskæring, og det har Silkeborg Kommune ikke bakket op om, siger Stine Damborg Huse (K), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Hun forstår godt Silkeborg Kommunes ønske om at skære mere grøde, men hun mener ikke, at en ulovlig grødeskæring er vejen frem.

- Vi er jo nødt til at følge lovgivningen, og regulativet siger, at vi må lave én grødeskæring om året med mulighed for en ekstraordinær. Det følger vi, og i og med at Silkeborg nu har tænkt sig at afvige fra det, så stiller det Viborg Kommune i en rigtig dårlig situation, siger Stine Damborg Huse  til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun så helst, at kommunerne stod sammen om at få det gjort lovligt at skære grøde to gange om året, og det er en løsning, Ole Methmann i Langå sagtens kan tilslutte sig.

- Jeg synes, det lyder som en pragmatisk løsning, siger han.

Er uenig i koblingen

I Silkeborg køber Susanne Jacobsen, medlem af Klima- og Miljøudvalget for Venstre, ikke påstanden om, at ekstra grødeskæring vil skabe forhøjet vandstand i andre kommuner langs Gudenåen.

- Det kommer ikke til at påvirke Viborg Kommune. Der kommer jo ikke mere vand i åen, fordi vi vedligeholder og skærer grøde, så vandføringsevnen bliver i orden. Det kommer måske bare på lidt en anden måde, siger Susanne Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Susanne Jacobsen, der i sin tid stillede forslaget om ekstra grødeskæring i Silkeborg, er beslutningen heller ikke udtryk for manglende samarbejde med de andre Gudenå-kommuner.

- Der er ikke manglende samarbejde. Der er syv borgmestre, der har taget initiativ til en helhedsplan for Gudenåen, og det er længe siden, at vi har sendt en henvendelse til Viborg Kommune om muligheden for at lave et fælles regulativ, for det er vi faktisk interesserede i, siger Susanne Jacobsen, medlem af Klima- og Miljøudvalget for Venstre i Silkeborg Kommune.

VIDEO: Rikke Frobergs terrasse er oversvømmet på grund af Gudenåens høje vandstand. Videoen er fra 7. august 2021.