Landsby har fundet formlen – kæmper nu for fornem pris

Otte områder er i spil til Landsbyprisen 2019. Et af dem er Voel ved Silkeborg, der via en plan for fremtiden har skabt udvikling frem for afvikling.

01:45

Hans Jørgen Plougstrup glæder sig over den udvikling, som Voel ved Silkeborg har været gennem.

Der findes landsbyer, som er ved at dø, og så finder der dem, som nægter at dø. En af sidstnævnte er Voel øst for Silkeborg, der siden en plan blev lagt i 2012, kun har været i fremgang.

Nye udstykninger med fokus på grøn energi, etablering af stisystemer og regulering af trafikken er blot nogle af ingredienser på en landsby i udvikling.

Dem, der har boet her i mange år, viderefører det til nye tilflyttere.

Borger i Voel

Nu er Voel nomineret til Landsbyprisen 2019.

- I Voel har vi en lokal kunstner, Bente Aarøe, som fandt på, at vi skulle have et kunstværk i vores rundkørsel i stedet for det knap så kønne egetræ, der stod før. Og det har frivillige nu fået stillet op, fortæller formand for Voel Forsamlingshus, Hans Jørgen Plougstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses Voels kunstværk i rundkørslen. 

Håndboldklubben samler

Netop viljen til at gøre en frivillig indsats er ifølge ham kendetegnende for byen.

Og kigger man på kunstværket i rundkørslen, kommer man til at tænke på noget andet, som er det.

Læs også Købmand vil redde livsnerve i landsby

Værket får nemlig tankerne til at falde på en rund bold, og i Voel er rigtig mange aktive i den lokale håndboldklub. Det betyder noget for sammenholdet.

- Der er mange ildsjæle, som gør meget for at få tingene op at stå. Når der er besluttet noget, så kæmper de for det, siger en af de lokale til TV2 ØSTJYLLAND.

01:42

VIDEO: I 2018 fik Sall i Favrskov Kommune årets landsbypris. Se i indslaget her hvorfor. 

Luk video

Videreføre det til tilflyttere

- Dem, der har boet her i mange år, viderefører det til nye tilflyttere, supplerer en anden.

Det har så altså betydet, at Voel er blandt de otte landsbyer eller landsbyfællesskaber, som er i spil til Region Midtjyllands landsbypris.

Udvikling i landsbyer handler jo om meget andet end indbyggertal og den lokale brugs.

Jørgen Nørby (V), formand i Udvalget for Regional Udvikling

Sidste år løb Sall i Favrskov Kommune med titlen og de medfølgende 150.000 kroner til faciliteter og aktiviteter i byen.

- Udvikling i landsbyer handler jo om meget andet end indbyggertal og den lokale brugs. Kandidaterne skal være med til at vise vejen for, at udvikling i landdistrikterne også handler om fornyelse, natur, kulturarv, bæredygtighed og samarbejde, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), i en pressemeddelelse.

Her ligger de otte nominerede områder til landsbyprisen.  Foto: Region Midtjylland

Kåres i marts

Det er regionsrådet, der efter indstilling fra et ekspertpanel, finder vinderen. Det sker i forbindelse med regionsrådets møde i slutningen af marts.

Læs også Hver sjette indbygger går til fodbold: Landsbyklub belønnes med pris

I udvælgelsen lægger regionsrådet blandt andet vægt på udvikling gennem stærkt lokalt engagement og samarbejde med andre landsbyer - og at der er øje for natur, klima og kultur.

- Vi har masser af gode steder at bo og leve i landdistrikterne. De otte kandidater viser samtidig, hvordan aktive lokalsamfund også kan bidrage til en positiv udvikling i hele regionen. Det skal regionens landsbypris være med til at fremhæve, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

De otte indstillede kandidater til Landsbyprisen 2019:

Fjordklyngen, Viborg Kommune

Fjordklyngen er etableret i 2014 som et samarbejde mellem de seks landsbyer Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup. Fjordklyngen har stået for adskillige naturprojekter med fokus på motion og friluftsliv. Fjordklyngen har bl.a. også genoplivet Muslingefestivalen i Sundstrup. I 2018 fik Fjordklyngen fire delebiler og en landsbybus til borgerne i området.

 

Gludsted, Ikast-Brande Kommune

Gludsted Friskole og Børnehus er sammen med købmand og landsbyforening et omdrejningspunkt for udvikling. Friskolen har overtaget den kommunale børnehave. Landsbyforeningen har siden 2011 holdt ”The International Art Workshop”, og foreningen har erhvervet og står for Gludsted Sognegård. Flere foreninger samarbejder om aktivitet ved Kulturnatten.

 

Idom-Råsted, Holstebro Kommune

Idræts- og kulturcentret PLEXUS har i 10 år været rammen for udvikling med et stærkt foreningsliv. Her er fokus på at gentænke andelstanken. I Idom er der kommet skaterrampe ved skolen, bygget hytter til lystfiskere mv. "Landsbylaboratoriet" laver utraditionelle kulturarrangementer, og der arbejdes fremadrettet med fødevarefællesskaber og en "fælles-skaber-kultur” med en dele-central, som understøtter en bæredygtig udvikling.

 

Knebel, Syddjurs Kommune

For at skabe udvikling og engagere lokalbefolkningen i udviklingen af Knebel blev ”Projekt Mols i Udvikling” etableret i 2014, og der samarbejdes med andre landsbyer. I projektet deltager flere end 250 borgere i 24 projektgrupper. Der er bl.a. udarbejdet en masterplan for Knebels fremtidige fysiske rammer med havbad, sikring af bredbånd, fælleshus for hele Knebel-området mv.

 

Sdr. Vium, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kulturhuset ”SKOLEN” er etableret i den nu nedlagte friskole, som er rammen for aktiviteter med landsbypedeller, ”De kreative damer”, sogneforening mv. I Sdr. Vium er 31 husstande tilsluttet et fælles hamfyret (fjern)-varmeanlæg. Sdr. Vium er en del af landsbyklyngen ”Best mod West” sammen med Lyne og Hemmet. Trods nedlagt friskole er det lykkes at opretholde vuggestue og børnehave.

 

Stjær, Skanderborg Kommune

I Stjær er der fokus på naturen og landsbyens miljø. Der er etableret shelter og 20 km. trampestier, og familier er gået sammen om afgræsning og naturpleje af engarealer med køb af Galloway-kvæg. Torvet og forsamlingshuset er renoveret, og der arbejdes på ”Stjær Kulturkraftværk” som en sammenhæng og fælles faciliteter for hal, skole, mødelokaler, kantine, kultursal, vuggestue og børnehave. Der er delebils-ordning og hentet tilbud på ladestander til elbiler.

 

Voel, Silkeborg Kommune

Masterplan 2012 for Voel er rammen for udvikling og samarbejde. Der er arbejdet med cykelstier og stiforbindelser, trafiksikkerhed, byudvikling mv. I nye byområder bortskaffes overfladevand uden kloakering, og opvarmning i mange huse sker via varmepumper. Voel Byfest arrangerer hvert år en tredages byfest, og der arbejdes for et nyt multihus. Voel og nabolandsbyen Sorring er med i kampagnen ”Landsbyklynger” med Realdania, DGI samt Lokale og Anlægsfonden.

 

Ørsted, Norddjurs Kommune

I Ørsted har borgere etableret legeplads, madpakkehuse, multibane, fitnessareal mv., og i ”Bakkerne” uden for byen er der etableret bl.a. mountainbikebane, disc golfbane og shelter. Lokale vedligeholder et grønt område i byen, og lokale driver både fitnesscenter og biograf. Foreningen Ørsted Kro har via folkeaktier købt den lokale kro, hvor der nu er kulturelle arrangementer. Foreninger i Ørsted og omegnsbyerne har lavet en "grejbank", så man er fælles om indkøb.

 

Kilde: Region Midtjylland