Jubler over fund af sjældne fisk

De har kæmpet for at forbedre forholdene for fisk og dyreliv, men gevinsten er alligevel større, end de havde turde håbe på.

Det var en god dag, da naturfolk fra Silkeborg Kommune forleden var ude for at inspicere Sminge Møllebæk. 

For to år siden gik man i gang med at forbedre forholdene for dyreliv i bækken, og nu høster de frugterne. 

På en strækning på blot 50 meter fandt mad ørred, grundling og hundestejler, og ikke mindst fire, voksne eksemplarer af den sjældne fisk smerling. 

Naturenidanmark.dk kan man læse, at det er en sjælden opdagelse, Silkeborg Kommune har gjort sig. 

Den findes kun i Kolding Å, enkelte tilløb til Gudenåen, Vindinge Å på Fyn og i Gjern Å, som Sminge Møllebæk løber ud i. 

Netop smerlingen har man gjort en del for at tiltrække til Sminge Møllebæk. Blandt andet ved at lægge sten i grupper, hvor fiskene kan gemme sig. Desuden er der blevet gravet slyngede vandløb med flade sider, hvor der kan gro vandplanter, som smerlingen kan skjule sig bag og lægge æg ved. 

Silkeborg Kommune forventer, at der vil komme endnu flere smerlinger i de kommende år.